• Eesti
  • English

SERVERI- JA
VÕRGULAHENDUSED

Astro Baltics on tegelenud erinevate serverlahenduste ja võrguseadmete paigalduse ja hooldusega tänaseks juba 20 aastat. Me pakume oma kliendile ainult kvaliteetseid sideseadmeid ja serverlahendusi meie pikaajalistelt partneritelt nagu Lenovo, HP, DELL, Fujitsu, Cisco ja MikroTik, kes tagavad seadmetele professionaalse lahenduse, töökindluse ja kvaliteedi. Komplekteerimine serveri vastavalt kliendi soovidele ja aitame süsteemi integreerimisel ja hooldamisel.

Astro Baltics on üks väheseid Eesti ettevõtteid, kes omab andmeturbe ISO 27001 sertifikaati, mis tagab andmete turvalise säilitamise.

KELLELE ON
LAHENDUSED MÕELDUD?

Serveri- ja võrgulahendusi pakume nii väikestele, keskmistele kui ka suurtele ettevõtetele. Ettevõte mis ei soovi enda isiklikku serverit, saab kasutada meie majutusteenust Astro Balticsi pilveserveris.

VÄIKEETTEVÕTTELE

Väikeettevõtete serverlahendust soovitame ettevõttele, kes ei kavatse sellega siduda väga ajakriitilisi protsesse. Näiteks kui plaanite serveris hoida ainult väiksemahulist andmebaasi või vähem-kriitilisi faile, ilma milleta saate vajadusel oma igapäevatööd jätkata. Lahendusel on soodne hind, mis tuleneb serveri tööd dubleerivate seadmete puudumisest. Vastavate seadmete puudumine tähendab, et kogu server on vaja välja lülitada parandamise hetkeks, mis omakorda võib halvata kogu ettevõtte töö.

KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTELE

Lahendus sobib kliendile, kes soovib hoida ettevõtte tegevusi enda serveris.  Näiteks suudab server töötada domeenikontrollerina, mille abiga pääsete oma arvutiprofiilile ligi suvalisest sisevõrguga seotud arvutist ning millega saate ka dokumente keskselt hallata. Serveris on osad riistvarakomponendid nagu näiteks vahemälu ja kõvaketas dubleeritud. See annab remontimisel olulise eelise kuna enamusi dubleeritud komponente saab vahetada ilma serverit välja lülitamata, tagades seeläbi missioonikriitiliste protsesside jätkamise. Standardina pakume keskmise hinnataseme seadistusega serveritele kolmeaastast garantiid, mida on võimalik pikendada kuni viie aastani.

SUURETTEVÕTTELE

Lahendus sobib ettevõttele, kus server peab olema töötajatele kui ka klientidele katkematult kättesaadavad. Tänu oma arhitektuurile saab äriklassi servereid laiendada lõputult, olles ideaalne lahendus neile, kes näevad tulevikus ette laienemist. Lisaks annab selline paindlikkus ka hinnaeelise, kuna koheselt ei pea maksimumvõimsusega serverit komplekteerima vaid saab seda järk-järgult teha. Eriliseks muudab kallima hinnaklassi serverid asjaolu, et dubleeritakse kogu serveri töö. Selleks ühendatakse omavahel kaks või enam sama võimsusnäitajaga serverit. Kui tavaolekus jagavad serverid omavahel töid, siis rikke ilmnemisel võetakse katki läinud serveri töö täies mahus hetkega üle.

VÕRGULAHENDUSED

Iga võrgulahenduse loomine nõuab eelnevalt olukorra kaardistamist ja planeerimist. Üpris sageli tuleb ette olukordi, kus teatud aja jooksul on planeerimata kohtvõrk kasvanud suureks, ehitatud etapiliselt ja on kaardistamata. Sellisel juhul kaob ülevaade ja võrgu haldamine on aeganõudev. Kaardistamise käigus vaatavad meie spetsialistid üle Teie võrgusüsteemi hetkeolukorra eeldatavad funktsioonid. Kaardistuse tulemusena loome kaardistusdokumentatsiooni, kus arvestame alati hiljem tekkida võivate süsteemi arendusvajaduste ja laiendusvõimalustega.

ANDMESIDEVÕRKUDE
EHITAMINE

Meie spetsialistid teostavad kõiki raadio- ja kaabelandmesidevõrkude ehitamiseks vajalikke võrgu ehitustöid. Võrgu ehitamisel kasutame erinevate tuntud tootjate ja tarnijate professionaalseid võrgukomponente, nagu näiteks Cisco, HP, IBM/Lenovo ja AMP.

Võrgu installeerimise käigus paigaldame ja seadistame võrguseadmed ning varustame vajadusel ka ettenähtud spetsiaaltarkvaraga.

GARANTII
JA HOOLDUS

Astro Baltics OÜ teostab kõigile oma paigaldatud võrgulahendustele hooldusteenindust ning oleme alati valmis operatiivselt reageerima igale kliendi väljakutsele. Kiire teenindamise tagamiseks ja vea kõrvaldamiseks missioonikriitiliste võrgulahenduste juures sõlmime hoolduslepinguid, millega tagame võrguseadmete stabiilse töö ja kliendi rahulolu. Pakume oma lepingulistele klientidele ka erinevaid lisasoodustusi.

PILVESERVER

Astro Baltics pakub oma klientidele andmete ja andmebaasi majutamise teenust pilveserveris.

Kõik andmed on krüpteeritud kujul, mis tagab andmete turvalise säilitamise. Meie pilveserveris andmete hoiustamisel ei pea klient omama isiklikku serverit. Selliselt vähenevad ka kulud hooldustele. Toimivaks andmevahetuseks peab kliendil olema interneti püsiühendus.

Pilveserveris on kogu riistvara dubleeritud ja rikke korral ei ole katkestuse pikkus rohkem kui 1 minut.

Astro Baltics on üks väheseid Eesti ettevõtteid, kes omab andmeturbe ISO 27001 sertifikaati.

SERVERITE HOOLDUS
JA MONITOORIMINE

Astro Balticsi serverite hooldus- ja monitoorimisleping on ideaalne viis kindlustamaks maksimaalne töökindlus minimaalse hinnaga ning garanteerimaks meelerahu. Lepingut pakume nii serveri riistvarale kui ka tarkvarale.

Lepingu koostame personaalselt just Teie ettevõtte vajadusi silmas pidades. Selleks vaatavad meie spetsialistid üle Teie ettevõtte missioonikriitilised punktid ja pakuvad välja lahendused nende kaitsmiseks. Valida saate kas kuupõhise või kvartaalse tasumise vahel.

TARKVARALE

Astro Baltics pakub serveri tarkvarale nii monitoorimis- kui ka hooldusteenust. Monitoorimisteenuse käigus jälgivad meie spetsialistid antud serveri logisid ja veateateid.

Serveri tarkvarale pakume järgnevaid teenuseid:

  • tulemüüri ja süsteemsete logifailide ülevaatus;
  • kontrollime serveri ohutust;
  • serverteenuste monitoorimine;
  • varukoopiate tegemise jälgimine;
  • süsteemi turvalisust ohustavate kahtlaste tegevuste otsimine;
  • seadistustööd, häälestustööd, konsultatsioonid, andmete impordi/ekspordi tööd;
  • varukoopiate tegemine.

RIISTVARALE

Hooldus- ja monitoorimislepingut pakume ka serveri riistvarale, kus kontrollime kettamassiivide ning serveri mälu tööd ja korrasolekut. Enamused tänapäeva serverid omavad sisseehitatud monitoorimistarkvara, mis võimaldab kaugelt jälgida serveri riistvara toimimist.

Monitoorimise käigus jälgime serveri riistvaralist toimimist, iga kettamassiivi ja mälu tööd, serveri nominaalseid järelejäänud töötunde, halbade klastrite tekkimist jne. Monitoorimise tulemusena suudame serveri riistvaras tuvastada potentsiaalse vea juba enne selle tekkimist, võimaldades hoolduse käigus vea muretult eemaldada.

Hoolduslepingu raames vahetame ennetavalt aeguma hakkavad riistvarakomponendid.