fbpx

sidemenu_home

sidemenu_noom

sidemenu_noom_station

sidemenu_cloudics_station

sidemenu_cloudics_merchant

sidemenu_cloudics_2021_est

sidemenu_cloudics_2021_calltoaction_est

sidemenu_cloudics_2022_eng

sidemenu_cloudics_2022_calltoaction_eng

EAS toetab ettevõtte küberturve edendamist

Küberturve on iga ettevõtte jaoks hädavajalik, et kaitsta äri jaoks olulisi süsteeme ning konfidentsiaalset infot.

EAS toetab väikese ja keskmise suurusega ettevõtete küberturvalisuse taseme kaardistamist ja arendamist 50% omafinantseeringuga kuni 60 000€. Toetus teekaardi koostamiseks on sealhulgas kuni 10 000€ ja arendustegevuste elluviimiseks kuni 50 000€.

Küberturve edandamise olulisus

Väga suur osa ettevõtte toimingutest on liikunud internetti, mistõttu puudulik küberturve võib ettevõtte jaoks kaasa tuua laastavaid tagajärgi.

Mõned põhjused, miks küberturbe tõstmine on ettevõtte jaoks oluline:

 • Andmekaitse – ettevõtted käsitlevad mitmesuguseid väärtuslikke ja konfidentsiaalseid andmeid, sh kliendiandmed, müügisaladused, finantsaruanded ja intellektuaalomandid, mida küberturvalisuse meetmed aitavad kurjategijate eest kaitsta.
 • Rahaliste kahjude ennetamine – küberrünnakutega võivad kaasneda vargused, väljapressimised ja juriidilised probleemid, mida saab kõrge küberturvalisuse tasemega ennetada.
 • Ettevõtte maine säilitamine – küberrünnakud ja andmelekked võivad sügavalt õõnestada klientide usaldust ettevõttesse, seega näitab küberturvalisusele tähelepanu pööramine ettevõtte pühendumust oma reputatsiooni ja brändi kuvandi kaitsele.
 • Määruste ja seaduste järgimine – teatud tegevusvaldkondades on andme- ja küberturbele seatud erinevad määrused ja regulatsioonid, millele mittevastavuse korral võib ettevõte silmitsi seista trahvide ja teiste juriidiliste tagajärgedega.
 • Äritegevuse sujuvus – küberturvalisuse intsidendid võivad häirida ettevõtte tööprotsesse, põhjustades katkestusi ja vähendades produktiivsust.

Küberturve taseme kaardistamise ja arendamisega kasvab teadlikkus küberohtudest ning nendega toimetuleku moodustest.

Samuti saab ettevõte selged juhised küberturvalisuse taseme tõstmiseks.

EASi kübertoetus

EASi kübertoetus on loodud eesmärgiga tõsta ettevõtjate küberturvalisuse alast teadlikkust ning juurutada lahendusi, mis aitavad end kaitsta võimalike küberrünnakute ja nendest tingitud kahjude eest.

Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud väikesed-​ ja keskmise suurusega tööstusettevõtjad, hulgi-​ ja jaekaubandusettevõtjad, ehitusettevõtjad, veondus ja laondusettevõtjad ning info- ja sideettevõtjad.

Maksimaalne võimalik toetus on kuni 60 000€, millest teekaardi koostmise toetus on kuni 10 000€ ning teekaardi arendustegevuse elluviimise toetus kuni 50 000€ projekti kohta.

EASi kübertoetuse kohta saab rohkem lugeda siit.

Samm 1: küberturvalisuse teekaart ehk küberturvalisuse taseme kaardistamine

Ettevõtja kaasab ettevõttevälise nõustaja. Koostatakse teekaart, millega antakse hinnang ettevõtte küberturvalisusele, tuuakse välja puudujäägid, küberturvalisuse taseme tõstmiseks vajalikud tegevused ja ettepanekud tehniliste-​, füüsiliste-​ ja organisatoorsete kaitsemeetmete parandamiseks. Lisaks peab teekaart sisaldama hinnangut vajalike arendusmeetmete kestusele, tegevuste järjestust ning ühe aasta tegevuskava. Projekti elluviimine kuni 4 kuud.

Samm 2: teekaardist tuleneva arendustegevuse elluviimine

Küberturvalisuse teenust pakkuva ettevõtja abil viiakse ellu teekaardis plaanitud muudatused. Seeläbi paraneb ettevõtte küberturvalisuse tase. Projekt tuleb ellu viia 12 kuuga.

Astro Baltics aitab teid küberturvalisuse kaardistamise ning arendustegevuse elluviimisega

Olles tegutsenud juba 25 aastat tarkvara valdkonnas, prioritiseerime oma ettevõttes alati küberturvet.

Astro Baltics on tunnustatud infoturbe ISO 27001 sertifikaadiga, mis sisaldab nõudeid organisatsiooni infoturbe raamistiku loomiseks, käigus hoidmiseks ja pidevaks täiustamiseks ning aitab seeläbi tuvastada ja maandada reaalseid riske.

Astro Balticsi laiaulatuslikud teadmised küberturve valdkonnas ning pikaaegne koostöö EASiga võimaldab meil koostada teie ettevõttele küberturvalisuse teekaardi, milles analüüsime teie ettevõtte küberturvalisuse taset ning paneme paika vajalikud arendused selle tõstmiseks.

Mida küberturvalisuse teekaart endast kujutab?

 • Hinnatakse ettevõtte küberturvalisust
 • Tuuakse välja puudujäägid
 • Kirjeldatakse küberturvalisuse taseme tõstmiseks vajalikud tegevused
 • Tehakse ettepanekuid tehniliste-​, füüsiliste-​ ja organisatoorsete kaitsemeetmete parandamiseks
 • Hinnatakse vajalike arendusmeetmete kestust
 • Järjestatakse tegevused
 • Luuakse ühe aasta tegevuskava

Projekti eeldatavad etapid on leitavad EASi kodulehel.

Võtke meiega ühendust:

+372 628 0000
info@astrobaltics.eu

Astro Baltics
Tarkvara teejuht tulevikku
www.astrobaltics.eu