sidemenu_home

sidemenu_noom

sidemenu_noom_station

sidemenu_cloudics_station

sidemenu_cloudics_merchant

sidemenu_cloudics_2021_est

sidemenu_cloudics_2021_calltoaction_est

NOOM_majandustarkvara_moodulid_standardmoodulid_lisamoodulid
noom_majandustarkvara_logo

MAJANDUS
TARKVARA
TEEJUHT TULEVIKKU

NOOM on mitmekülgne majandustarkvara, mis sobib igas suuruses ettevõttele ressursside juhtimiseks, planeerimiseks ning analüüsimiseks.

PAINDLIK

NOOMi majandustarkvara on ainuke lahendus turul, mida saab täielikult kohandada teie ettevõtte äriloogika järgi. Meie tarkvara kasutajad hindavad paindlikkusega kaasnevaid ärieeliseid. Tänu moodulitest koosnevale ülesehitusele on NOOMi majandustarkvara laia standardfunktsionaalsuse ja suure erilahenduste võimekusega.

TERVIKLIK

NOOM pakub keskset tarkvaralahendust, mis seob teie ettevõtte eri osakondade tööd üheks tervikuks. Meie NOOM majandustarkvaras saate seotult kasutada erinevaid mooduleid, mistõttu jõuavad vajalikud andmed automaatselt kõikide seotud osalisteni samas keskkonnas.

KODUMAINE

Astro Baltics on Eesti üks kogenumaid majandustarkvara pakkujaid, kes tegutseb turul juba aastast 1998. Asjaolu, et asume siinsamas Eestis annab meile mitu eelist. Läheneme igale kliendile personaalselt ja pakume usaldusväärset teenindust käsikäes operatiivse kasutajatoega.

NOOMI MOODULID

NOOMi majandustarkvara on üles ehitatud moodulitest. Moodulite standardfunktsionaalsus katab ära kõik lihtsamad ja samas vajalikud protsessid. Tarkvara on võimalik kohandada ja täiendada lisamoodulitega.

Majandustarkvara_Tootmine

Tootmis
tarkvara

Müügipakkumiste koostamine, materjalide tarnimine, tootmisprotsessid, tootmise planeerimine, valmistoodangu müük, omahinna arvutamine ja finantsarvestus.

Majandustarkvara_Raamatupidamine

Raamatu
pidamine

Raamatupidamistarkvara on hea valik kõigile raamatupidajatele, kes otsivad funktsionaalset ja paindlikku töövahendit oma igapäevatöö lihtsustamiseks.

Majandustarkvara_Palk_ja_Personal

Palk ja personal

Palga- ja personalitarkvara aitab teil edukalt hallata ettevõtte palgalisi. Sisaldab tööajagraafikuid, tööajatabeli haldust, finantsarvestust.

Majandustarkvara_müügitarkvara

Müügi
tarkvara

Paindlik ja terviklik süsteem nii jaemüüjatele kui ka ettevõttelt ettevõtjale müügiks. Tarkvara aitab teil edukalt hallata kõiki teie ettevõttega seotud müügiprotsesse.

majandustarkvara_tanklad

Tanklad

Oleme juhtiv tanklalahenduste pakkuja Baltikumis. Ühildades tankla juhtseadmega, saate tervikliku kontrolli kogu tanklasüsteemide üle.

majandustarkvara_majutustarkvara

Majutus

Majutustarkvara sisaldab funktsionaalsuseid, mis teevad teie ettevõtte halduse lihtsaks ja mugavaks. Broneeringud, läbipääsusüsteemid ja iseteeninduslahendused.

majandustarkvara_laohaldustarkvara

Laotarkvara

NOOM laotarkvara (WMS/IMS) lahendusega saate enda kasutusse tervikliku ja paindliku tööriista nii lao kui ka kogu ettevõtte haldamiseks.

Majandustarkvara_Kliendihaldustarkvara_CRM

Kliendihaldus

NOOM kliendihaldustarkvara (CRM) seob teie ettevõtte müügi, turunduse ning klienditeeninduse töö üheks tervikuks.

NOOMI VALDKONNAD

NOOMi majandustarkvara on täielikult kohandatav teie ettevõtte äriloogikaga. Tarkvara on mõeldud alates alustavast ettevõttest kuni suure korporatsioonini välja.

Standarditäiendused

NOOMi majandustarkvara areneb iga päev. Toome kuude kaupa välja meie majandustarkvara olulisemad standardversiooni täiendused.

November 2021

Dokumentide käibeandmik

Dokumentide käibeandmk (2.0.2.152)
Nüüd saab dokumendi rea/päise additional välju määrata summaväljaks.
Kui additional sisaldab rea kauba kaalu või mahtu, siis ei ole teda mõtet kasutada aruande infoväljana vaid ikka summaväljana. Nüüd on näiteks võimalik teha aruanne kuujooksul liikunud kaupade kaalust, pakendikogusest ja muudest mahtudest.

Oktoober 2021

’’PrintDocument’’ funktsioon, põhivara, dokumentide käibeandmik

’’PrintDocument’’ (2.0.2.151)
Nüüd saab printida ka avatud dokumenti (mis pole veel salvestatud). Lisaks saab nüüd märkida ka veel konkreetsed read, et millised dokumendilt prinditakse.

Põhivara (2.0.2.151)
Põhivara sündmuse kopeerimisel ei kopeeritud varem kohe kliendi nime kaasa. Nüüd kopeeritakse automaatselt ka kliendi nimi kaasa.

Dokumentide käibeandmk (2.0.2.151)
Päise ja rea additionalide (kasutajapõhiselt defineeritud väljade) nimetused toetavad nüüd ka tõlkeid.

september 2021

Retseptid/komplektid, kauba andmete tabel

Retseptid/komplektid (2.0.2.149)
Valmidus süsteemseks mõõtühike teisenduseks. Nüüd on võimalik lisada retsepti/komplekti peale kaubakaardist erinevat mõõtühikut. Näiteks kui laoarvestus toimub kilodes, siis nüüd saab kaupa sisestada ka grammides.

Retseptid/komplektid (2.0.2.149)
Nüüd on võimalik kirjeldada kaupasid partiipõhiselt. Varasemalt oli ainult kaubapõhine arvestus.

Retseptid/komplektid (2.0.2.149)
Retsepte/komplekte saab liigitada/kirjeldada nüüd asukoha, töökoha ja tüübi põhiselt.

Kauba andmete ühikute tabeli täiendus (2.0.2.149)
Ühikute ehk teisendustabelis saab nüüd sisestada mõlemat välja: ühik millest ja ühik milleks. Lisaks saab nüüd kasutaja ise valida, mis pidi teisendust sisestada. Nüüd saab valida kõikide mõõtühikute hulgast, mitte ainult nende hulgast, millel on olemas standardteisendus kauba põhimõõtühikuga. Lisaks näidatakse ühikute väljade järel nüüd ka ühiku nimetust.

august 2021

Isiku sisestusandmed, jaemüük, replikaator

Isiku andmete sisestus (2.0.2.148)
Isiku sisestusandmete aknas on nüüd olemas read ”isiklik email” ja ”amet”. Varasemalt sai neid sisestada ainult läbi palgaandmete või isikutabeli.

Jaemüük (2.0.2.148)
Nüüd saab sisse lülitada võimaluse, et kõik kasutajad näevad ja saavad avada teiste kasutajate avatud laudu.

Replikaatori täiendus (2.0.2.148)
Kui pikemat aega on ladu sulgemata, siis võis laokannete küsimise päring muutuda aeglaseks – nüüd on seda protsessi kiirendatud.

borderless

juuni 2021

Replikaator, aruanded, kliendikaardid, lao kanded, planeerija

Uus replikaator (2.0.2.146)
Kliendi võlgade replikeerimine on nüüd palju kiirem.

Aruanded (2.0.2.146)
Osad võlareskontro aruanded (sh mõned finantsaruanded) on nüüd kiiremad.

Kliendikaardi lisamine (2.0.2.146)
Uue ID-kaardi kliendikaardina lisamisel saab nüüd täielikult välistada isiku lisamise. Varasemalt oli loomisaknas linnukene sisselülitatav ja tekkisid siiski isikud.

Lao kanded (2.0.2.146)
Modaalse lao kannete akna suurust saab nüüd muuta ja salvestada. Vaikimisi on aken maksimaalse suurusega.

Planeerija (2.0.2.146)
Planeerijas näidatakse nüüd eesmärgi nime ees ka otsikoodi.

mai 2021

Dokumendid, tanklate jaemüük, kiirfiltrid, avatud lao kanded, retsept

Dokumendid (2.0.2.145)
Ettemaksuga seotud dokumendi tegemisel läheb ettemakstud summa järglasdokumendile kaasa ilma makseakent avamata. Varasemalt tuli panna makseaken avama.

Tanklate jaemüük (2.0.2.145)
Juhul kui pumbal on kaks tankimist mälus, siis peab enne tankimise ostukorvi saatmist aktiveerima neist ühe. Varasemalt aktiveeriti automaatselt esimene. Lisaks on nüüd pumba ikoonil näha mitu tankimist on veel müüki saatmata.

Kiirfilter (2.0.2.145)
Kiirfiltri peitmise kuumklahv on nüüd ctrl+backspace. Varem oli ainult backspace ja kui kustutati 1 tähemärk liiga kaugele, kadus terve kiirfilter.

Avatud lao kanded (2.0.2.145)
Avatud lao omahinna täiendus: tellimus ei mõjuta enam omahinna jooksvat arvutust.

Retsepti komplekti sisestusakna täiendused (2.0.2.145)
Retsepti ridadesse saab kirjeldada lisavälju ja nendele teha lisavalikuid läbi valikutabelite. Retsepti salvestusele saab lisada nüüd kontrolle retsepti sisestuse korrektsuse kohta. Näiteks piirangud, load, struktuurikontrollid jne.

overall

aprill 2021

Replikaator, dokumendid, kliendikaardid


Replikaatori versiooni uuendus (2.0.2.143)
Parendatud dokumentide päringute ja saatmiste kiirust. Parendatud andmebaasi struktuuri sünkroniseerimist.


Pearaamatu aruande täiendused (2.0.2.143)
Lisatud eesmärgi otsikoodi valikuvõimalus. Nüüd saab lülitada nähtavaks objekti, kulukoha või eesmärgi nimetuse.


Dokumendi makse aken (2.0.2.144)
Dokumendi makse akna katkestamisel tühjendatakse nüüd ka kliendiekraan.


Uue kliendikaardi lisamine (2.0.2.144)
Uue kliendikaardi lisamise akna saab nüüd isiku lisamisel (uus isik – linnuke – person tabel) üldse ära peita.

borderless

märts 2021

POS, dokumendid, dokumentide käibeandmik, makseterminal, ladu, omahind


POS aknas kliendiekraani värskendus (2.0.2.141)
Osalise osamakse sooritamisel värskendatakse summat kliendiekraanil.

Dokumendi väljatrüki emailimise täiendus (2.0.2.141)
Lisamanuseid saab kaasa panna nüüd ka Outlookiga emaili saates.

Makseterminali märguanne (2.0.2.141)
Pangakaardiga maksmisel ebaõnnestunud tehingu korral on võimalik seadistada märguanne (näiteks helisignaal).

Lao kanded (2.0.2.141)
Lao kannete aknas näidatakse nüüd alati avatud lao kannetel omahindu.

UTF-8 (2.0.2.141)
Tõlgete aknas toimib nüüd UTF-8 formaadis tekstide näitamine.

V-väljad (2.0.2.141)
Kliendi filiaalidele/osakondadele/asukohtadele saab lisada kohandatud väljad.

Dokumendi käibeandmik (2.0.2.142)
Nüüd saab muuta seisundit ka reapõhiselt, mitte ainult päises.

Dokumendi käibeandmik (2.0.2.142)
Dokumentide käibeandmikus on võimalik kasutada kohandatud välju. Ridu on võimalik välja tuua ja aruannetes kasutada.

Omahind (2.0.2.142)
Jooksvalt avatud lao kannetele omahinna arvutus: enam ei arvutata omahinda tellimuse kannetele.

Ladu (2.0.2.142)
Lao avatud omahinna arvestuse protseduuri täiendus: tarkvara oskab paremini arvestada objekti piirangutega.

innovative

veebruar 2021

Dokumentide käibeandmik, palga-moodul, omahind, ladu, kasutaja õigused

Dokumentide käibeandmik (2.0.2.139)
Dokumentide käibeandmikusse on nüüd võimalik lisada dokumendi päise lisavälju kuni 50. Varem oli maksimaalne lisaväljade arv 20.

Palga mooduli täiendused (2.0.2.139)
Täiendatud: nüüd on võimalik kasutajale objekti järgi piiranguid seada.

Omahind (2.0.2.139)
Täiendatud: parandatud on avatud lao omahinna arvutamist.

Info kuvamine (2.0.2.140)
Süsteemsetesse vaadetesse ja tabelitesse on võimalik nüüd kuvada keerulisemat infot või tekitada lisavälju. Näiteks laokannete tabelitesse.

Ladu (2.0.2.140)
Lao käibeta kaupade aruanne ei arvesta enam null-kogusega kannet.

Kasutaja õigused (2.0.2.140)
Täiendatud: kasutaja, kellel puudub omahinna nägemise õigus, ei näe enam ka laokannetes laojäägi omahinda.

Kasutaja õigused (2.0.2.140)
Kui kasutajal puudusid varem allahindluste muutmise õigused, siis nüüd on piirang laienenud ka kliendi andmetes olevasse soodustuste tabelisse.

borderless

jaanuar 2021

Laokanded, palgalehed, API, terminalid

Laokannete värskendamise õigus (2.0.2.136)
Varem sai dokumentide lao kannete värskendamist teha ainult administraator-kasutaja. Nüüd on see õigus ka GLADMINILil (tavaliselt ettevõtetes raamatupidaja).

Palgalehed ja palgalehe aknad (2.0.2.136)
Palgalehe ja palgalehe akendes on võimalik nüüd kasutajat piirata objekti järgi.

API liidestus (2.0.2.136)
API liidestusega on võimalik saada nüüd kohandatud aruandeid.

Ingenico Lane (2.0.2.138)
Jaanuarist pakume uue põlvkonna Ingenico Lane’i terminalidele kliendituge.

innovative

detsember 2020

Cloudicsi Ladu & Pood, veebiliides, laoriiulite lahendus

Cloudicsi Ladu – laomees teie taskus!
Valminud on rakendus Cloudicsi Ladu, mis abistab laotöötajaid nende igapäevatöös kaupade lattu sissevõtmisel, inventuuri tegemisel jne. Cloudicsi Ladu suhtleb NOOMi majandustarkvaraga.

Mobiilne aja- ja töö planeerimine
NOOMi planeerija on saanud veebiliidese, mis võimaldab sõltumata seadmest jälgida enda ning kolleegide päeva tegevusi.

Cloudicsi Pood – kaubamaja teie kliendi taskus!
Cloudicsi äppi on lisandunud moodul Pood, mis võimaldab klientidel poes ostukorvi kaupu skaneerida oma mobiiltelefoniga. Ostu eest saab klient tasuda samuti äpis, kui on enne ostlemist sisestanud pangakaardi.

overall

november 2020

Pensionisambad, tööjõukulude arvestus, tootmine

Täienenud pensionikeskuse päring
Aastal 2020 saavad palgalised liituda II pensionisambaga või katkestada maksed II sambasse. NOOMi palgamoodulis on nüüdsest täiendatud pensionikeskuse päringut ning lisatud peatajate lepingule uus väli, mis täidetakse päringu põhjal. Samuti arvestatakse selle infoga palgaarvestuses.

III samba makse arvestamise võimalus koos TSD-deklaratsiooni täiendusega
Tööandjal on võimalus aidata töötajal koguda pensioniraha III sambasse täiendava maksusoodustusega (aasta brutotulust 15% või 6000 eurot). Selleks on loodud Noomis III samba makse arvestamise võimalus koos vajaliku TSD-deklaratsiooni täiendusega.

Tööjõukulude arvestuse pidamine erinevate tunnuste lõikes
Tööandjad, kes soovivad tööjõukulude arvestust ühe töötaja tasude üle pidada eri tunnuste järgi, saavad seda nüüd teha NOOMis. NOOMi palgakulu kanne jagab nüüdsest arvestatud tasude alusel tööandja maksud (sotsiaalmaks ja 0,8% töötuskindlustusmakse) objektidele, kulukohtadele ja/või eesmärkidele.

QR-koodi printimise võimalus NOOMis (2.0.2.130)

borderless

oktoober 2020

Kviitungid ja tšekid NOOMis, kliendivõlgnevused

Kviitungid ja tšekid digitaalselt NOOMi
NOOM 2.0 kliendid, kes kasutavad e-arvete impordiks Omnivat, saavad CostPocket mobiilirakenduse abil digitaliseerida kõik paberdokumendid (kviitungid, tšekid, pdf-arved). Dokumente saab mugavalt NOOMi laadida ning töödelda nagu e-arvetena saadetud kuludokumente. CostPocketiga tehtud pilt dokumendist lisatakse dokumendi manusesse.

Hoia oma kliendi võlgnevustel silm peal
Kliendi võlgnevusi näeb nüüd kliendi-tabelist ühe nupuvajutusega (alates versioonist 2.0.2.128).

KONTAKT