fbpx

sidemenu_home

sidemenu_noom

sidemenu_noom_station

sidemenu_cloudics_station

sidemenu_cloudics_merchant

sidemenu_cloudics_2021_est

sidemenu_cloudics_2021_calltoaction_est

sidemenu_cloudics_2022_eng

sidemenu_cloudics_2022_calltoaction_eng

serverlahendus_võrgulahendus

SERVERI- JA VÕRGULAHENDUSED

Astro Baltics on tegelenud erinevate serverlahenduste ja võrguseadmete paigaldamise ning hooldamisega alates 1998. aastast.

Pakume oma klientidele kvaliteetseid sideseadmeid ja serverlahendusi meie pikaajalistelt partneritelt nagu Lenovo, HP, DELL, Fujitsu, Cisco ja MikroTik. Meie eesmärgiks on tagada kliendile professionaalne terviklahendus, mis on töökindel ja kvaliteetne. Komplekteerime serveri vastavalt kliendi soovidele ning aitame ka süsteemi integratsiooni ja hooldusega. Pakume infotehnoloogia alaseid konsultatsioone, hooldusteenuseid ning seadmete majutust.

Astro Baltics on üks väheseid Eesti ettevõtteid, kes omab andmeturbe ISO 27001 sertifikaati, mis tagab andmete turvalise säilitamise.

KELLELE MÕELDUD?

Serveri- ja võrgulahendused nii väikestele, keskmistele kui ka suurtele ettevõtetele. Ettevõte, mis ei soovi oma isiklikku serverit, saab kasutada majutusteenust Astro Balticsi pilveserveris.

väike_server_ettevõttele

VÄIKE-
ETTEVÕTTELE

Väikeettevõtete serverlahendust soovitame ettevõttele, kes ei kavatse sellega siduda väga ajakriitilisi protsesse.

Näiteks kui plaanite serveris hoida ainult väiksemahulist andmebaasi või vähem tähtsaid faile, ilma milleta saate vajadusel oma igapäevatööd jätkata.

Lahendusel on soodne hind, mis tuleneb serveri tööd dubleerivate seadmete puudumisest.

keskmise_ettevõtte_serverlahendus

KESKMISELE ETTEVÕTTELE

Lahendus sobib kliendile, kes soovib hoida ettevõtte tegevusi oma serveris.

Näiteks suudab server töötada domeenikontrollerina, mille abiga pääsete oma kasutajaprofiilile ligi sisevõrguga seotud eri arvutitest ning millega saate ka dokumente keskselt hallata. Serveris on osa riistvarakomponente, näiteks vahemälu ja kõvaketas, dubleeritud. See annab remontimisel olulise eelise, sest enamikku dubleeritud komponente saab vahetada ilma serverit välja lülitamata, mis tagab missioonikriitiliste protsesside jätkamise.

Standardina pakume keskmise hinnataseme seadistusega serveritele kolmeaastast garantiid, mida on võimalik pikendada kuni viie aastani.

suure_ettevõtte_pilvelahendus_serverlahendus

SUUR-
ETTEVÕTTELE

Lahendus sobib ettevõttele, kus server peab olema nii töötajatele kui ka klientidele katkematult kättesaadav.

Tänu selle arhitektuurile saab äriklassi serverit laiendada lõputult, mistõttu on see ideaalne lahendus neile, kes näevad tulevikus ette laienemist. Lisaks annab selline paindlikkus hinnaeelise, sest kohe ei pea maksimumvõimsusega serverit komplekteerima vaid saab seda teha järk-järgult.

Eriliseks muudab kallima hinnaklassi serverid asjaolu, et dubleeritakse kogu serveri töö. Selleks ühendatakse omavahel kaks või enam sama võimsusnäitajaga serverit. Kui tavaolekus jagavad serverid omavahel töid, siis rikke ilmnemisel võetakse katki läinud serveri töö täies mahus hetkega üle.

pilveserver_Cloudics

PILVE-
SERVER

Lisaks pakub Astro Baltics oma klientidele võimalust andmeid ja andmebaase majutada pilveserveris.

Meie pilveserveris andmete hoiustamisel korral ei pea klient omama isiklikku serverit. See vähendab ka hoolduskulusid. Kõik andmed on krüpteeritud kujul, mis tagab andmete turvalise säilitamise. Toimivaks andmevahetuseks peab kliendil olema interneti püsiühendus.

Pilveserveris on kogu riistvara dubleeritud ja rikke korral ei ole katkestuse pikkus rohkem kui üks minut.

Astro Baltics on üks väheseid Eesti ettevõtteid, kes omab andmeturbe ISO 27001 sertifikaati.

VÕRGU-
LAHENDUSED

Pakume paindlikku ja kliendi soovidest lähtuvat võrgulahendust. Iga võrgulahenduse loomine nõuab kõigepealt olukorra kaardistamist ja planeerimist. Tavapärane on olukord, kus mingi aja jooksul on planeerimata kohtvõrk kasvanud suureks, ehitatud etapiliselt ja on kaardistamata. Tulemuseks on ülevaate puudumine ning võrgu haldamine on muutunud kulukaks ja aeganõudvaks.

Kaardistamise käigus vaatavad meie spetsialistid üle teie võrgusüsteemi hetkeolukorra eeldatavad funktsioonid. Loome kaardistusdokumentatsiooni, kus arvestame alati hiljem tekkida võivate süsteemi arendusvajaduste ja laiendusvõimalustega.

 • Võrgulahendused
 • Kaardistamine
 • Planeerimine

SERVERI-
LAHENDUSED

Ettevõtted vajavad serverilahendusi, mis on kulutasuvad, vajadusel eskaleeritavad ning suure jõudlusega. Olulisel kohal on ka stabiilsus, turvalisus ja kvaliteet. Astro Balticsi pakutavad serverilahendused vastavad kõikidele nendele nõuetele.

Kohandame serveri- ja võrgulahendused vastavalt teie ettevõtte soovidele maksimeerides elutähtsate protsesside tööjõudlust minimaalsete kuludega. Uudne energiasäästlik tehnoloogia aitab säästa tegevuskulusid ning vähendab teie ettevõtte ökoloogilist jalajälge.

 • Serverid
 • Sideseadmed
 • Serverilahendused

SERVERITE HOOLDUS JA MONITOORIMINE

Astro Baltics pakub oma klientidele erinevaid hooldusteenuseid.

 • Hooldusleping
 • Monitoorimine
 • Garantii

Astro Balticsi serverite hooldusleping on ideaalne viis kindlustamaks maksimaalne töökindlus ning garanteerimaks meelerahu. Lepingut pakume nii serveri riistvara kui ka tarkvara hoolduseks.

Hoolduslepingu koostame personaalselt just teie ettevõtte vajadusi silmas pidades. Selleks vaatavad meie spetsialistid üle teie ettevõtte missioonikriitilised punktid ja pakuvad välja lahendused nende kaitsmiseks. Valida saate endale sobiliku tasumisviisi: igakuine, kvartaalne või aastane.

SERVERITE HOOLDUS JA MONITOORIMINE

Astro Baltics pakub serverite ning kontori- ja tööstusseadmete hooldusteenuseid, et tagada teie IT-taristu tõrgeteta toimimise. Selleks vaatavad meie spetsialistid üle teie ettevõtte missioonikriitilised punktid ja pakuvad välja lahendused nende kaitsmiseks. Lisaks pakume võimalust teostada tehnilist auditit kogu IT-infrastruktuurile.

Võrgulahendused ja server

ARVUTIVÕRGU

HOOLDUSTÖÖDE
PAKETT

Hooldustööde paketi eelduseks on arvutivõrgu kaardistus
Võrguseadmete häälestuse kontroll, tarkvara uuendamine
Wi-Fi, 4G/5G võrguseadmete tarkvara ja turvaseadistuste kontroll
Tulemüüri häälestuse kontroll ja uuendamine, VPN tunnelite kontroll

SERVERI

HOOLDUSTÖÖDE
PAKETT

Paketi maksumus selgub kaardistuse tulemusena

Hooldustööde paketi eelduseks on serveri kaardistus
Serveri operatsioonisüsteemi, tarkvara ja teenuste uuendamine, optimeerimine
Kettamassiivi test ja kasutusel andmemahu ülevaatus, vanade andmete kustutamine/arhiveerimine
Failide ja kataloogide kasutusõiguste auditeerimine ja vajadusel muutmine

Kontori- ja kassaarvuti

130€

KONTORIARVUTI
BAASPAKETT

Arvuti esmase tehnilise seisukorra hinnang – kontori töökoht
Jahutussüsteemi kontroll ja tolmuhooldus
Arvuti üldine puhastus seest ja väljast
Operatsioonisüsteemi hooldus

ALATES
170€

KONTORIARVUTI
TÄISPAKETT

Sisaldab alates 3.5 tundi töid arvuti kohta

Arvutis kasutatavate programmide koostöötamise probleemide analüüs
Diagnostika ja op.süsteemi optimeerimine
Raport teostatud tööde ja tehnilise seiskorra kohta
Soovitused arvuti täiendamiseks – varuosad

KASSA JA ISETEENINDUSKASSA
HOOLDUSPAKETT

Sisaldab min. 3.5 tundi töid kassaarvuti kohta

Arvuti esmase tehnilise seisukorra hinnang – kassa töökoht
Jahutussüsteemi kontroll ja tolmuhooldus
Arvuti üldine puhastus seest ja väljast
Operatsioonisüsteemi hooldus

ANDMESIDE
VÕRKUDE
EHITAMINE

Meie spetsialistid teevad kõiki andmesidevõrkude ehitamiseks vajalikke võrgu ehitustöid. Võrgu ehitamisel kasutame erinevate tuntud tootjate ja tarnijate professionaalseid võrgukomponente, näiteks Cisco, Fujitsu, MikroTik, IBM/Lenovo ja AMP.

Võrgu installeerimise käigus paigaldame ja seadistame võrguseadmed ning varustame vajadusel ka ettenähtud spetsiaaltarkvaraga.

 • Andmesidevõrgud
 • Raadioandmesidevõrgud
 • Kaabelandmesidevõrgud

GARANTII JA
HOOLDUS

Astro Baltics pakub kõigile oma paigaldatud võrgulahendustele hooldusteenindust ning oleme alati valmis operatiivselt reageerima igale kliendi väljakutsele.

Kiire teenindamise tagamiseks ja missioonikriitiliste võrgulahenduste juures vea kõrvaldamiseks sõlmime hoolduslepinguid, millega tagame võrguseadmete stabiilse töö ja kliendi rahulolu. Pakume oma lepingulistele klientidele ka erinevaid lisasoodustusi.

 • Hooldusteenindus
 • Garantii
 • Hooldusleping
serverite_hooldus_garantii

TARKVARA

Astro Baltics pakub serveritarkvarale nii monitoorimis- kui ka hooldusteenust. Monitoorimisteenuse käigus jälgivad meie spetsialistid serveri logisid ja veateateid.

Serveritarkvarale pakub Astro Balticsi järgmiseid hooldusteenuseid: tulemüüri ja süsteemsete logifailide ülevaatus; serveri ohutuse kontroll; serveriteenuste monitoorimine; varukoopiate tegemise jälgimine; süsteemi turvalisust ohustavate kahtlaste tegevuste otsimine; seadistustööd, häälestustööd, konsultatsioonid, varukoopiate tegemine.

 • Tarkvarahooldus
 • Monitoorimisteenus
 • Hooldusteenused

RIISTVARA

Hooldus- ja monitoorimisteenust pakume ka serveri riistvarale, mille puhul kontrollime kettamassiivide ning serveri mälu tööd ja korrasolekut. Enamik tänapäeva servereid omab sisseehitatud monitoorimistarkvara, mis võimaldab kaugelt jälgida serveri riistvara toimimist.

Monitoorimise käigus jälgime serveri riistvaralist toimimist, iga kettamassiivi ja mälu tööd, serveri järelejäänud nominaalseid töötunde, halbade klastrite tekkimist jne. Monitoorimise tulemusena suudame serveri riistvaras tuvastada potentsiaalse vea juba enne selle tekkimist, mis võimaldab hoolduse käigus vea muretult eemaldada.

Hooldusteenuse raames vahetame ennetavalt aeguma hakkavad riistvarakomponendid.

 • Riistvarahooldus
 • Monitoorimistarkvara
 • Monitoorimine

Registreeri tasuta konsultatsioonile

Kui soovid viia oma ettevõtte uuele tasemele, siis võta meiega ühendust. Aitame disainida, arendada ja juurutada ettevõtte digitaalseid äriprotsesse.