fbpx

sidemenu_home

sidemenu_noom

sidemenu_noom_station

sidemenu_cloudics_station

sidemenu_cloudics_merchant

sidemenu_cloudics_2021_est

sidemenu_cloudics_2021_calltoaction_est

sidemenu_cloudics_2022_eng

sidemenu_cloudics_2022_calltoaction_eng

Tootmis
tarkvara

Eestis arendatav NOOM tootmistarkvara aitab teil edukalt hallata ettevõtte tootmisprotsesse. Kõik terviklikult ühes tarkvaras: müügipakkumiste koostamine, materjalide tarnimine, tootmisprotsessid, tootmise planeerimine, valmistoodangu müük, omahinna arvutamine ja finantsarvestus.

NOOM tootmistarkvara kasutajad saavad reaalajas ülevaate töös olevatest tellimustest, tähtaegadest, materjalidest, kuludest ja ressurssidest, mille alusel analüüsida ettevõtte efektiivsust kasumlikkuse suurendamiseks.

Astro Balticsi jaoks ei ole ükski klient liiga suur ega liiga väike ning nad arvestavad kliendi reaalsete vajaduste ja võimalustega. Kui tööprotsess kaldub NOOMi standardist kõrvale, siis püütakse leida sellele alati nutikas lahendus, mis ei too kaasa ulatuslikku lisakulu tarkvaraarendusest, aga samas kohandab NOOMi meie vajaduste järgi. Kui eelistad teha koostööd muhedate inimestega, kes mõistavad lisaks oma erialale ka huumorit, siis on Astro Baltics kindlasti hea valik!

Krista Reimann (La Muu finantsjuht)

Kasutame NOOM tootmistarkvara 2020 aastast. NOOMile üleminekule eelnenud juurutusperiood oli lühike ja professionaalselt korraldatud. Seoses tootmistarkvara liidestatusele NOOM raamatupidamistarkvaraga, mida oleme kasutanud aastast 2003, on selle kasutamine eriti efektiivne. Kiire omahinna arvutus jooksvatest toormehindadest, reaalselt kulunud tööajast ja seadmete hõivatusest võimaldab mul ettevõtte juhina tootmise efektiivsust monitoorida otsepildis ja vajadusel ka üle võrgu.

Kait Lukka (BHC tegevjuht)

TOOTMISE
PLANEERIMINE

Tootmise planeerimine toimub päevade, nädalate ja kuude lõikes.

Juhi töölaud

JUHI TÖÖLAUD

Ettevõtte andmete graafiline visualiseerimine reaalajas, etteantud parameetrite põhjal.

 • Näidisparameetrid: käive (põhikliendid), töös olevate tellimuste maht ja staatused, tarnekindlus, tootmisplaan ja selle täitmine.
 • Andmete võrdlemine perioodide lõikes ja filtreerimine tootegruppide kaupa.

Ressursside hõivatus

Ressursside hõivatus

Ressursside hõivatus peegeldab reaalajas masinate, protsesside ja liinide hõivatust tootmises.

 • Ressursside hõivatust on võimalik jälgida tunnise täpsusega päeva, nädala või kuu lõikes.
 • Ressursse saab jagada gruppideks, näiteks liinide, masinate või protsesside alusel.
 • Tööaja hõivatuse kalender arvestab planeeritud hoolduste ning seisakutega.
 • Detailne ülevaade ressursside hõivatusest kindla perioodi lõikes.

Mobiilne raporteerimine

MOBIILNE RAPORTEERIMINE

Alustage ja lõpetage tootmisülesandeid nutiseadmest tootmiskorrusel või tehasest väljas.

 • Tootmisülesannete määramine konkreetsele tootmisüksusele või -liinile.
 • Töötajad saavad jälgida varasemaid tootmisülesandeid ja nende olekut, materjalide nimekirja ja ülesande täitmise protsenti.
 • Eraldi ekraanil kuvatakse iga aktiivne tootmistellimus, mis lihtsustab ülesande jätkamise või lõpetamise protsessi.
 • Võimalus kuvada toote/osade jooniseid, tööprotsessi juhiseid ja muud teavet.

Ostuvajadused

Tähtajalised ostuvajadused

Dünaamiline ostusoovituste loomine, võttes arvesse tootmistellimuste tähtaegu, laovarusid, hankija tarnepäevi, transpordi aegu, kauba miinimum- ja maksimumkoguseid, tuleviku ostutellimusi.

 • Koonda ostuvajadused hankija, müügimehe, kaubagrupi ja tähtaja järgi.
 • Soovitusliku ostuvajaduse koguse määramisel arvestatakse ka materjalide laopõhiseid miinimum- ja maksimum koguseid.
 • Terviklik ülevaade laovarude vajaduste jaguvusest.
 • Ostutellimuste määratud soovituslikud kogused on muudetavad ning dokumendid käsitsi redigeeritavad.
 • Tellimused saab edastada otse hankijale läbi NOOMi.

Ressursside saadavus

MRP ja ressursside saadavus

Materjalivajaduste planeerimine (MRP) soovitab reaalajas tootmistellimuste tähtaegu vastavalt materjali ja tootmisressursside saadavusele. Lisaks annab see soovitusi juba töös olevate tootmistellimuste ümberplaneerimiseks.

 • Analüüsib tootmistellimusi, laovarude saadavust ja keskset tootmisplaani eesmärgiga arvutada materjalivajadused tootmisplaani täitmiseks.
 • Planeerija näeb reaalajas materjalide ja ressursside koguselist jaguvust tootmistellimuste lõikes, materjalide saabumistähtaega ning tootmistellimuste oletuslikku valmimistähtaega.
 • Puuduolevate materjalide ja ressursside kogused/tunnid kuvatakse tootmistellimuste põhiselt (FIFO).
 • Tellitud materjalide saabumisaeg kuvatakse vastavalt tootmistellimustele vajamineva koguse ja jaguvuse järgi.
 • Valmistoodete tähtaegade arvutamisel võetakse arvesse pooltoodete tähtaegu ja materjale.

Omahind

Oletusliku omahinna arvutamine

NOOMi tootmistarkvara oluliseks funktsionaalsuseks on erinevate dünaamikatega igale tootele oletusliku omahinna arvutamine, võttes arvesse tööoperatsioone ja materjale.

 • Laosolevate materjalide keskmine omahind
 • Tuleviku hinnakirjade põhine omahind
 • Viimane materjalide sisseostuhind

Omahinna arvutamine

Omahinda saab arvutada projekti, kliendi, toote, lao- ja partiipõhiselt. Lisaks saab omahinda mõjutada hilisemate lisandunud ressursside kuludega. Hiljem on võimalik analüüsida retsepti arvestusliku omahinna ja tootmisomahinna erinevusi.

Tootmise ülevaade

Tellimuste ülevaade annab detailse informatsiooni tööoperatsioonide staatusest pool- ja valmistoodete järgi.

 • Tellimuste tagasiside reaalajas.
 • Tellimuste valmiduseprotsent.
 • Ühe klikiga ülevaade kõikidest tellimustest.

BASIC
TOOTMISPAKETT

Basic paketiga esmane ülevaade oma tootmisest juba 30-päevaga.

Töökohad

Paketis sisaldub kuni viie töökoha NOOM tootmistarkvara litsentsid. Kasutajate arv töökohtadel ei ole piiratud.

Ostuvajadused

Dünaamiline ostuvajaduste ja soovituste loomine laovarude, hankija tarnepäevade ja kauba miinimum- ja maksimumkoguste järgi.

Laohaldus

NOOMi saab lisada kõik ettevõtte kasutuses olevad laod k.a allhankija laod. Võimalik luua piiramatu arv virtuaalseid laoobjekte.

Ressursside hõivatus

Ressursside hõivatus peegeldab reaalajas masinate ja liinide hõivatust tootmises.

Müük

Pakkumisest kuni valmistoote tarnimiseni – kõik terviklikult ühes tarkvaras!

Ülevaade

Tellimuste ülevaade annab detailse informatsiooni tööoperatsioonide staatusest valmis-ja pooltoodete järgi.

Planeerimine

Tootmise planeerimine, tähtaegade kinnitamine, järjestamine ja prioriteetide määramine.

Tagasiside

Tööde logi annab tervikliku tagasiside tööaegadest, seadistustest, normidest, pausidest.

Seotud dokumendid

Seotud dokumentide loogika – kõik tootmistarkvarasse sisestatud dokumendid ning seisundid on omavahel seotud.

Mis on BASIC tootmispakett?

Tegemist on eelseadistatud tootmistarkvara paketiga, mis katab ära digitaliseerimisega alustava tootmise põhivajadused.

Pakett sisaldab enda funktsionaalsuse piires kõiki vajalikke standard juurutustöid ja kasutajate koolitamist. Basic tootmispaketi juurutustööde maksumus on 7500€ +km.

Loe täpsemalt Basic tootmispaketi standardikirjeldust siit.

Saada päring

  Tarkvararendi kuutasu 330Hind ei sisalda käibemaksu.

  TOOTMISVALDKONNAD

  Meil on kogemus ja teadmised digitaliseerimise spetsiifikast ja väljakutsetest erinevatest tööstusharudest.

  Metall & Masinad

  Tekstiil

  Plastik

  Mööbel

  Elektroonika

  LAOTARKVARA

  NOOMi saab lisada kõik ettevõtte kasutuses olevad laod: materjali-, pooltoodangu ja valmistoodangu-laod eri asukohtades. Ladude arv ei ole piiratud! NOOMis on võimalik materjali hallata ka hankija koodi alusel. Kõik tellimustega seotud toimingud mõjutavad automaatselt ladudes olevate materjalide ja toodete vaba laojääki.

  Tootmistellimuse loomisega broneeritakse tootmiseks vajalikud materjalid laost ja puuduva materjali kohta koostatakse automaatselt hankijapõhised ostuvajadused, mida haldab edasi ostujuht. NOOM laohalduse kasutajatel on reaalajas ülevaade varude laoseisust, tellimustest ning laoga seotud toimingutest. Tarkvara pakub mahukat aruannete pärimise võimalus erinevate tunnuste ja perioodide järgi.

  • Ladude arv ei ole piiratud
  • Materjali ost hankija koodi alusel
  • Partiiarvestus
  • Detailne aruandlus ja analüüs
  • Laoriiulite haldus, inventuur
  • Laovarude planeerimine

  SEOTUD
  DOKUMENDID

  Kõik tootmistarkvarasse sisestatud dokumendid on omavahel seotud. See tähendab, et ükskõik millises dokumendi etapis – pakkumine, klienditellimus, ostuvajadus, tootmistellimus, tootmisakt, saateleht-arve – saab paari liigutusega mugavalt liikuda selle dokumendiga seotud teiste dokumentide peale.

  Seotud dokumentide seisundid muutuvad vastavalt teiste dokumentide seisunditele, seega saab näiteks tootmisosakond pidevat infot toormaterjali tarnete kohta ning müügiosakond teavet selle kohta, millal nende tellimused valmida võiksid.

  • Jälitatavus
  • Reaalajas dokumentide seisundid
  • Tellimuspõhine materjali vajadus
  • Tellimuse kokkuvõte
  • Kulude prognoos
  • Materjalide ja valmistoodete partiid

  TOOTE
  RETSEPT

  Tootmistarkvara funktsioneerimiseks ja lao liikumiste täpseks planeerimiseks tuleb enne tootmise alustamist lisada NOOMi tootmise retseptid ja muud olulised parameetrid.

  Retseptidesse on võimalik lisada toodangu materjalikulu koos materjali kao protsendiga ning vajamineva masinate ja töötajate ressursiga. Retseptide vaates arvutab NOOM automaatselt toodanguühiku hinna vastavalt sisestatud andmetele. Retsepti alusel tootmise korral on juba klienditellimuse kinnitamise järel teada, kui kaua võtab tellimuse täitmine aega ning kas kõik vajalikud materjalid tootmiseks on laos olemas. Retseptid on kahesuunalised, mis tähendab, et on võimalik nii retsepti alusel algmaterjalidest toodet koostada kui ka algmaterjali jaotada väiksemateks toodeteks.

  • Mitmetasandiline BOM
  • Lihtne ülesehitus
  • Ühikute teisendamine
  • Kahesuunaline
  • Võimalus vahetada materjale müügi hetkel
  • Materjalide neto ja bruto
  Labipaasususteemid-Astro-Baltics

  LÄBIPÄÄSU-
  SÜSTEEMID

  NOOM tootmistarkvara saab lisaks tavapärasele funktsionaalsusele siduda mugavalt ka läbipääsusüsteemidega.

  Tarkvara liidestamine läbipääsusüsteemidega tagab täpse tööajaarvestuse. Kui siduda tööajaarvestus NOOMi palk ja personal mooduliga, jõuavad kõik tööaja andmed otse palgasüsteemi, mille tulemusena arvutatakse iga töötaja palk.

  • Tööaja arvestus
  • Liidestamine
  • Palgaarvestus
  • Riistvara

  OMAHIND

  NOOM tootmistarkvara oluliseks funktsionaalsuseks on igale tootele toote omahinna arvutamine.

  symbol_8

  Omahinna arvutamine

  NOOM tootmistarkvaraga on võimalik mugavalt ja kiirelt arvutada igale tootele tootmisomahind.

  symbol_9

  Kulud

  Kuluarvestus sisaldab otseseid materjalikulusid, toote valmistamiseks ostetud töid (allhanked), tööjõukulusid ja tootmise üldkulusid.

  symbol_10

  Omahind

  Tooteretseptide koostamisel on võimalik teada saada toote arvestuslik omahind. Valmistoode läheb lattu arvele tootmisomahinnas pärast tootmisaktide koostamist.

  symbol_11

  Analüüs

  Hiljem on võimalik analüüsida retsepti arvestusliku omahinna ja tootmisomahinna erinevuse põhjuseid.

  MÜÜGITARKVARA

  Pakkumisest kuni valmistoote tarneni – kõik terviklikult ühes tarkvaras!

  NOOM müügitarkvara kasutajad saavad koostada klientidele pakkumisi, sisestades pakkumisele võimalikud tooted, kogused ja hinnad, ning edastada need mugavalt e-kirja vahendusel. Pakkumise koostajat on võimalik teavitada kliendi krediidi saamise tingimustest. Pakkumise kinnitamise järel (tellimusel) saab kasutada seisundeid ja tellimusest luua seotult tootmistellimusi.

  Sisestatud algandmete põhjal arvutab tarkvara eeldusliku valmistoodete tarnetähtaja, selle tõttu on NOOMiga mugav planeerida tarnekiiruse, laovarude ning tootmisvõimekuse alusel müüki.

  • Pakkumised
  • Tellimused
  • Arved
  • Tehingute planeerimine

  KLIENDIHALDUS

  Kliendihalduslahendus aitab teil mugavalt hallata kogu oma kliendibaasi, sh oma ettevõtte inimressursse. Kõik klientidega seotud kontaktid, lepingud, pakkumised, tellimused, arved on terviklikult ühes tarkvaras. Kliendihaldustarkvara seob tervikuks teie ettevõtte müügiprotsessid, turunduse ja klienditeeninduse.

  Kliendi andmete ja tehingute kohta saab tulemuste analüüsimiseks koostada erinevaid aruandeid. Igale kliendile on võimalik luua oma kliendikaart, mis kuvab kliendiga seotud tooteid ja dokumente, erinevaid sündmusi, pakkumisi, ostu- ja müügitehinguid, allahindlusi ja maksete ajalugu. Teavitusi saab klientidele saata e-mailiga või SMS-idena.

  Tänu kliendihalduslahenduse paindlikkusele saate ka organiseerida, automatiseerida ja planeerida oma osakondade tööd. Töötajatele saate planeerida täpseid tööülesandeid, kohtumisi ja sündmuseid.

  • Lepingute haldus
  • Projektide ja kontaktide haldus
  • Kliendianalüüs
  • Aruandlus
  • Klienditeavitused

  RAAMATU
  PIDAMINE

  NOOM finantsarvestus on seotud ligi kümne mooduliga, mis võimaldab kogu ettevõtte tööprotsesse hallata terviklikult ühes tarkvaras.

  Finantskanded dokumentidelt tehakse automaatselt sisestatu põhjal, tehingud on omavahel seotud ja lihtsalt jälgitavad. Moodulil on hea ühenduvus raamatupidamises kasutatavate e-lahendustega. Toimib SEPA maksete eksport ja import, mis aitab pangamakseid ja -laekumisi lihtsalt ja kiiresti hallata.

  NOOM finantsarvestuses saab pärida eri tingimustel mahukaid finantsaruanded, pidada põhivarade arvestust, lihtsalt seadistada ettevõtte vajaduste järgi kontoplaani, bilanssi ja kasumiaruannet. Lisaks e-arvete saatmine ja vastuvõtmine, mis võimaldab paberivaba arvestust.

  • Seadistatav bilanss ja kasumiaruanne
  • Seadistatav kontoplaan
  • Automaatsed finantskanded
  • Paberivaba arvestus
  • SEPA maksed
  • E-arved
  • Põhivara arvestus

  PALK JA PERSONAL

  NOOM palga- ja personalitarkvaraga saate hallata mugavalt kogu ettevõtte palgalisi (täis- ja osaajaga töötajaid, juhatuse ja nõukogu liikmeid) ühes kohas.

  Kui sisestada palga- ja personalimoodulisse vajalikud algandmed;- töötaja isikuandmed, lepingu andmed koos töötasuga;- võimaldab tarkvara koostada tööajagraafikuid erinevate lepingute alusel töötavatele töötajatele.

  Tööajatabel veebis võimaldab märkida töötunde asukohast olenemata. Veebis olevat tööajatabelit saab kasutada erinevates (nuti)seadmetes. Lisaks tootmisele saab hallata ja jälgida töötajate tööaega ning palgaarvestus koos vajaliku aruandlusega on kõik ühes kohas. NOOM suudab arvestada nii aja- kui ka tükitöö tasusid. Lisaks tavapärasele funktsionaalsusele saab tarkvara siduda erinevate läbipääsusüsteemidega tööaja täpsemaks arvestamiseks.

  • Palgaliste arv ei ole piiratud
  • Aja- ja tükitöö
  • Tööaja arvestus tootmises
  • Ühenduvus EMTA-ga
  • Põhjalik aruandlus

  TÖÖSTUS 4.0

  on uudsete tehnoloogiate rakendamine kogu tarneahela ulatuses tööstusettevõtte ressursside tõhusamaks kasutamisek, see toetab uute, tarkade toodete ning seeläbi ka uuenduslike ärimudelite teket tööstuses.

  symbol_12

  Digitaliseerimine

  Tootmise digitaliseerimine tähendab erinevate nüüdisaegsete infotehnoloogiliste lahenduste koos rakendamist tootmises, et suurendada tulusid või vähendada kulusid.

  Uued sensorid, rohkem andmeid ja arenenud analüütika võimaldavad ettevõtetel uuendada protsesse ja jõuda nutikama tootmise ning kõrgema tootlikkuseni.

  symbol_13

  Reaalajas ülevaade

  NOOM tootmistarkvara pakub kasutajale täielikku ülevaadet protsessidest ja seisunditest reaalajas erinevate tehnoloogiliste tagasiside-süsteemide abil nii automatiseeritud masinliidese kui ka kasutaja tasandil.

  symbol_14

  Efektiivsus

  Tootmise efektiivsemaks muutmiseks ning kitsaskohtade väljaselgitamiseks on võimalik jälgida tellimuse täitmiseks kulunud tööaega, kulusid, materjalide kadusid, töötajate tööaja efektiivsust.

  symbol_15

  Monitooring

  NOOM tootmistarkvara võimaldab kogu protsessi monitooringuks vajalike mõõteseadmete kõrval lisada ka alusandmeid ehk isikuid, keda on võimalik siduda tööpositsioonidega.

  Alusandmeteks võivad olla ka masinate töönormid või tootmisliinid, mille külge saab siduda omakorda tööoperatsioone ning liini alla integreerida masinaid.

  Tootmisjuht saab tänapäevase tarkvara kaasabil kogu tootmistsüklit monitoorida.

  Astro Baltics pakub oma klientidele laias valikus kvaliteetseid IT-seadmeid vastavalt tegevusvaldkonnale.

  IT-SEADMED

  Tänu NOOM tootmistarkvara paindlikkusele ühildub see edukalt kõigi teie tööstusseadmetega. Tarkvara saab liidestada nii olemasoleva riistvaraga kui ka uute seadmetega. Tulemuseks on kõik-ühes ehk terviklik tarkvaralahendus.

  Meie tootevalikust leiad kõik vajaliku: arvutid, ekraanid, skännerid, tahvlid, etiketiprinterid, andurid ja teised kontori või tootmislahendustesse mõeldud IT-seadmed populaarsetelt brändidelt nagu Zebra, Getac, Datalogic.

  Omame kontoritehnika ning tööstusseadmete müügi- ja hoolduskogemust aastast 1998.

  • Tööstusseadmed
  • Riistvara
  • IT-seadmed

  Tutvu NOOM tootmis
  tarkvaraga!

  Tootmistarkvara

  Eestis arendatav NOOM tootmistarkvara aitab teil edukalt hallata ettevõtte tootmisprotsesse. Kõik on terviklikult ühes tarkvaras. Küsi pakkumist!

  chipVali pakett arrow chipÜlevaade

  Basic

  Alates
  330€ kuus

  • BASIC TOOTMINE
  • LAOHALDUS
  • MÜÜGILAHENDUS
  • STANDARDNE KASUTAJATUGI
  • SISALDAB 5 TÖÖKOHTA

  Standard

  Alates
  610€ kuus

  • TOOTMISE STANDARD
  • LAOHALDUS
  • MÜÜGILAHENDUS
  • RAAMATUPIDAMINE
  • API
  • STANDARDNE KASUTAJATUGI
  • SISALDAB 10 TÖÖKOHTA

  Ultra

  Alates
  775€ kuus

  • TOOTMISE STANDARD
  • LAOHALDUS
  • MÜÜGILAHENDUS
  • KLIENDIHALDUS
  • RAAMATUPIDAMINE
  • PALK JA PERSONAL
  • API
  • KASUTAJATUGI 24/7
  • SISALDAB 15 TÖÖKOHTA

  SPECIAL

  Juhul kui te ei leidnud meie eelkirjeldatud pakettidest endale sobivat lahendust, siis võtke meiega julgelt ühendust.

  Teame, et iga ettevõte on omanäoline ning võib seetõttu vajada erilist lähenemist.

  NOOMi moodulitest koosnev ülesehitus tagab kõrge erilahenduste võimekuse ning seetõttu saame pakkuda oma klientidele terviklikke tarkvaralahendusi, mis sobivad kui rätsepaülikond.

   Teie valitud moodul -
   Hind -
   Teie valitud pakett -
   Töökohtade arv -
   back

   * Hinnad ei sisalda käibemaksu. * Hinnad kehtivad alates 01.01.2024.