fbpx

sidemenu_home

sidemenu_noom

sidemenu_noom_station

sidemenu_cloudics_station

sidemenu_cloudics_merchant

sidemenu_cloudics_2021_est

sidemenu_cloudics_2021_calltoaction_est

sidemenu_cloudics_2022_eng

sidemenu_cloudics_2022_calltoaction_eng

Tootmis
tarkvara

Eestis arendatav NOOMi tootmistarkvara aitab teil edukalt hallata ettevõtte tootmisprotsesse. Kõik terviklikult ühes tarkvaras: müügipakkumiste koostamine, materjalide tarnimine, tootmisprotsessid, tootmise planeerimine, valmistoodangu müük, omahinna arvutamine ja finantsarvestus.

Kasutajad, kes kasutavad meie tootmistarkvara saavad reaalajas ülevaate töös olevatest tellimustest, tähtaegadest, materjalidest, kuludest ja ressurssidest, mille alusel analüüsida ettevõtte efektiivsust kasumlikkuse suurendamiseks.

TOOTMISE
PLANEERIMINE

Tootmise planeerimine toimub päevade, nädalate ja kuude lõikes.

Planeerimine

Reaalajas materjalide haldamine vastavalt tellimuste tähtaegadele, tootmisressursidele, laovarudele, tootmisajale ja ostutellimustele. (MRP).

Pikaajaline tootmise planeerimine: eelmise perioodi tulemuste alusel järelduste tegemine. 

Tähtajad

NOOMi tootmistarkvara kuvab klienditellimuse koostamise hetkel kasutajale tellimuse eeldatava valmimise tähtaja.

Efektiivsus

NOOMi tootmise planeerimise tarkvaras saab kasutaja sisestatud parameetrite alusel välja arvutada vajaliku materjalikulu, seadmete ja töötajate kulu.

Analüüs

Analüüsiks vajalikke päringuid saate välja võtta mugavalt ühest süsteemist.

Pakkumiste, klienditellimuste ja tootmistellimuste teave, tööaja-kulu, materjali- ja ressursikulu. Analüüsi käigus saab oluliste andmete alusel vajalikke seoseid luua.

SEOTUD
DOKUMENDID

Kõik tootmistarkvarasse sisestatud dokumendid on omavahel seotud. See tähendab, et ükskõik millises dokumendi etapis – pakkumine, klienditellimus, ostuvajadus, tootmistellimus, tootmisakt, saateleht-arve – saab paari liigutusega mugavalt liikuda selle dokumendiga seotud teiste dokumentide peale.

Seotud dokumentide seisundid muutuvad vastavalt teiste dokumentide seisunditele, seega saab näiteks tootmisosakond pidevat infot toormaterjali tarnete kohta ning müügiosakond teavet selle kohta, millal nende tellimused valmida võiksid.

 • Jälitatavus
 • Reaalajas dokumentide seisundid
 • Tellimuspõhine materjali vajadus
 • Tellimuse kokkuvõte
 • Kulude prognoos
 • Materjalide ja valmistoodete partiid

TOOTE
RETSEPT

Tootmistarkvara funktsioneerimiseks ja lao liikumiste täpseks planeerimiseks tuleb enne tootmise alustamist lisada NOOMi tootmise retseptid ja muud olulised parameetrid.

Retseptidesse on võimalik lisada toodangu materjalikulu koos materjali kao protsendiga ning vajamineva masinate ja töötajate ressursiga. Retseptide vaates arvutab NOOM automaatselt toodanguühiku hinna vastavalt sisestatud andmetele. Retsepti alusel tootmise korral on juba klienditellimuse kinnitamise järel teada, kui kaua võtab tellimuse täitmine aega ning kas kõik vajalikud materjalid tootmiseks on laos olemas. Retseptid on kahesuunalised, mis tähendab, et on võimalik nii retsepti alusel algmaterjalidest toodet koostada kui ka algmaterjali jaotada väiksemateks toodeteks.

 • Mitmetasandiline BOM
 • Lihtne ülesehitus
 • Ühikute teisendamine
 • Kahesuunaline
 • Võimalus vahetada materjale müügi hetkel
 • Materjalide neto ja bruto

LAOTARKVARA

NOOM-i saab lisada kõik ettevõtte kasutuses olevad laod: materjali-, pooltoodangu ja valmistoodangu-laod eri asukohtades. Ladude arv ei ole piiratud! NOOM-is on võimalik materjali hallata ka hankija koodi alusel. Kõik tellimustega seotud toimingud mõjutavad automaatselt ladudes olevate materjalide ja toodete vaba laojääki.

Tootmistellimuse loomisega broneeritakse tootmiseks vajalikud materjalid laost ja puuduva materjali kohta koostatakse automaatselt hankijapõhised ostuvajadused, mida haldab edasi ostujuht. NOOMi laohalduse kasutajatel on reaalajas ülevaade varude laoseisust, tellimustest ning laoga seotud toimingutest. Tarkvara pakub mahukat aruannete pärimise võimalus erinevate tunnuste ja perioodide järgi.

 • Ladude arv ei ole piiratud
 • Materjali ost hankija koodi alusel
 • Partiiarvestus
 • Detailne aruandlus ja analüüs
 • Laoriiulite haldus, inventuur
 • Laovarude planeerimine
Labipaasususteemid-Astro-Baltics

LÄBIPÄÄSU-
SÜSTEEMID

NOOMi tootmistarkvara saab lisaks tavapärasele funktsionaalsusele siduda mugavalt ka läbipääsusüsteemidega.

Tarkvara liidestamine läbipääsusüsteemidega tagab täpse tööajaarvestuse. Kui siduda tööajaarvestus NOOMi palk ja personal mooduliga, jõuavad kõik tööaja andmed otse palgasüsteemi, mille tulemusena arvutatakse iga töötaja palk.

 • Tööaja arvestus
 • Liidestamine
 • Palgaarvestus
 • Riistvara

OMAHIND

NOOMi tootmistarkvara oluliseks funktsionaalsuseks on igale tootele toote omahinna arvutamine.

symbol_8

Omahinna arvutamine

NOOMi tootmistarkvaraga on võimalik mugavalt ja kiirelt arvutada igale tootele tootmisomahind.

symbol_9

Kulud

Kuluarvestus sisaldab otseseid materjalikulusid, toote valmistamiseks ostetud töid (allhanked), tööjõukulusid ja tootmise üldkulusid.

symbol_10

Omahind

Tooteretseptide koostamisel on võimalik teada saada toote arvestuslik omahind. Valmistoode läheb lattu arvele tootmisomahinnas pärast tootmisaktide koostamist.

symbol_11

Analüüs

Hiljem on võimalik analüüsida retsepti arvestusliku omahinna ja tootmisomahinna erinevuse põhjuseid.

MÜÜGITARKVARA

Pakkumisest kuni valmistoote tarneni – kõik terviklikult ühes tarkvaras!

NOOMi müügitarkvara kasutajad saavad koostada klientidele pakkumisi, sisestades pakkumisele võimalikud tooted, kogused ja hinnad, ning edastada need mugavalt e-kirja vahendusel. Pakkumise koostajat on võimalik teavitada kliendi krediidi saamise tingimustest. Pakkumise kinnitamise järel (tellimusel) saab kasutada seisundeid ja tellimusest luua seotult tootmistellimusi.

Sisestatud algandmete põhjal arvutab tarkvara eeldusliku valmistoodete tarnetähtaja, selle tõttu on NOOMiga mugav planeerida tarnekiiruse, laovarude ning tootmisvõimekuse alusel müüki.

 • Pakkumised
 • Tellimused
 • Arved
 • Tehingute planeerimine

KLIENDIHALDUS

Kliendihalduslahendus aitab teil mugavalt hallata kogu oma kliendibaasi, sh oma ettevõtte inimressursse. Kõik klientidega seotud kontaktid, lepingud, pakkumised, tellimused, arved on terviklikult ühes tarkvaras. Kliendihaldustarkvara seob tervikuks teie ettevõtte müügiprotsessid, turunduse ja klienditeeninduse.

Kliendi andmete ja tehingute kohta saab tulemuste analüüsimiseks koostada erinevaid aruandeid. Igale kliendile on võimalik luua oma kliendikaart, mis kuvab kliendiga seotud tooteid ja dokumente, erinevaid sündmusi, pakkumisi, ostu- ja müügitehinguid, allahindlusi ja maksete ajalugu. Teavitusi saab klientidele saata e-mailiga või SMS-idena.

Tänu kliendihalduslahenduse paindlikkusele saate ka organiseerida, automatiseerida ja planeerida oma osakondade tööd. Töötajatele saate planeerida täpseid tööülesandeid, kohtumisi ja sündmuseid.

 • Lepingute haldus
 • Projektide ja kontaktide haldus
 • Kliendianalüüs
 • Aruandlus
 • Klienditeavitused

RAAMATU
PIDAMINE

NOOMi finantsarvestus on seotud ligi kümne mooduliga, mis võimaldab kogu ettevõtte tööprotsesse hallata terviklikult ühes tarkvaras.

Finantskanded dokumentidelt tehakse automaatselt sisestatu põhjal, tehingud on omavahel seotud ja lihtsalt jälgitavad. Moodulil on hea ühenduvus raamatupidamises kasutatavate e-lahendustega. Toimib SEPA maksete eksport ja import, mis aitab pangamakseid ja -laekumisi lihtsalt ja kiiresti hallata.

NOOMi finantsarvestuses saab pärida eri tingimustel mahukaid finantsaruanded, pidada põhivarade arvestust, lihtsalt seadistada ettevõtte vajaduste järgi kontoplaani, bilanssi ja kasumiaruannet. Lisaks e-arvete saatmine ja vastuvõtmine, mis võimaldab paberivaba arvestust.

 • Seadistatav bilanss ja kasumiaruanne
 • Seadistatav kontoplaan
 • Automaatsed finantskanded
 • Paberivaba arvestus
 • SEPA maksed
 • E-arved
 • Põhivara arvestus

PALK JA PERSONAL

NOOMi palga- ja personalitarkvaraga saate hallata mugavalt kogu ettevõtte palgalisi (täis- ja osaajaga töötajaid, juhatuse ja nõukogu liikmeid) ühes kohas.

Kui sisestada palga- ja personalimoodulisse vajalikud algandmed;- töötaja isikuandmed, lepingu andmed koos töötasuga;- võimaldab tarkvara koostada tööajagraafikuid erinevate lepingute alusel töötavatele töötajatele.

Tööajatabel veebis võimaldab märkida töötunde asukohast olenemata. Veebis olevat tööajatabelit saab kasutada erinevates (nuti)seadmetes. Lisaks tootmisele saab hallata ja jälgida töötajate tööaega ning palgaarvestus koos vajaliku aruandlusega on kõik ühes kohas. NOOM suudab arvestada nii aja- kui ka tükitöö tasusid. Lisaks tavapärasele funktsionaalsusele saab tarkvara siduda erinevate läbipääsusüsteemidega tööaja täpsemaks arvestamiseks.

 • Palgaliste arv ei ole piiratud
 • Aja- ja tükitöö
 • Tööaja arvestus tootmises
 • Ühenduvus läbipääsusüsteemidega
 • Ühenduvus EMTA-ga
 • Põhjalik aruandlus

TÖÖSTUS 4.0

on uudsete tehnoloogiate rakendamine kogu tarneahela ulatuses tööstusettevõtte ressursside tõhusamaks kasutamisek, see toetab uute, tarkade toodete ning seeläbi ka uuenduslike ärimudelite teket tööstuses.

symbol_12

Digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine tähendab erinevate nüüdisaegsete infotehnoloogiliste lahenduste koos rakendamist tootmises, et suurendada tulusid või vähendada kulusid.

Uued sensorid, rohkem andmeid ja arenenud analüütika võimaldavad ettevõtetel uuendada protsesse ja jõuda nutikama tootmise ning kõrgema tootlikkuseni.

symbol_13

Reaalajas ülevaade

NOOMi tootmistarkvara pakub kasutajale täielikku ülevaadet protsessidest ja seisunditest reaalajas erinevate tehnoloogiliste tagasiside-süsteemide abil nii automatiseeritud masinliidese kui ka kasutaja tasandil.

symbol_14

Efektiivsus

Tootmise efektiivsemaks muutmiseks ning kitsaskohtade väljaselgitamiseks on võimalik jälgida tellimuse täitmiseks kulunud tööaega, kulusid, materjalide kadusid, töötajate tööaja efektiivsust.

symbol_15

Monitooring

NOOMi tootmistarkvara võimaldab kogu protsessi monitooringuks vajalike mõõteseadmete kõrval lisada ka alusandmeid ehk isikuid, keda on võimalik siduda tööpositsioonidega.

Alusandmeteks võivad olla ka masinate töönormid või tootmisliinid, mille külge saab siduda omakorda tööoperatsioone ning liini alla integreerida masinaid.

Tootmisjuht saab tänapäevase tarkvara kaasabil kogu tootmistsüklit monitoorida.

Astro Baltics pakub oma klientidele laias valikus kvaliteetseid IT-seadmeid vastavalt tegevusvaldkonnale.

IT-SEADMED

Tänu NOOMi tootmistarkvara paindlikkusele ühildub see edukalt kõigi teie tööstusseadmetega. Tarkvara saab liidestada nii olemasoleva riistvaraga kui ka uute seadmetega. Tulemuseks on kõik-ühes ehk terviklik tarkvaralahendus.

Meie tootevalikust leiad kõik vajaliku: arvutid, ekraanid, skännerid, tahvlid, etiketiprinterid, andurid ja teised kontori või tootmislahendustesse mõeldud IT-seadmed populaarsetelt brändidelt nagu Zebra, Getac, Datalogic.

Omame kontoritehnika ning tööstusseadmete müügi- ja hoolduskogemust aastast 1998.

 • Tööstusseadmed
 • Riistvara
 • IT-seadmed

Tutvu NOOMI tootmis
tarkvaraga!

Tootmistarkvara

Eestis arendatav NOOMi tootmistarkvara aitab teil edukalt hallata ettevõtte tootmisprotsesse. Kõik on terviklikult ühes tarkvaras. Küsi pakkumist!

chipVali pakett arrow chipÜlevaade

Basic

Alates
299€ kuus

 • TOOTMISE STANDARD
 • LAOHALDUS
 • MÜÜGILAHENDUS
 • STANDARDNE KASUTAJATUGI
 • SISALDAB 5 TÖÖKOHTA

Standard

Alates
399€ kuus

 • TOOTMISE STANDARD
 • LAOHALDUS
 • MÜÜGILAHENDUS
 • RAAMATUPIDAMINE
 • API
 • STANDARDNE KASUTAJATUGI
 • SISALDAB KUNI 10 TÖÖKOHTA

Ultra

Alates
499€ kuus

 • TOOTMISE STANDARD
 • LAOHALDUS
 • MÜÜGILAHENDUS
 • KLIENDIHALDUS
 • RAAMATUPIDAMINE
 • PALK JA PERSONAL
 • API
 • KASUTAJATUGI 24/7
 • SISALDAB
  15
  TÖÖKOHTA

SPECIAL

Juhul kui te ei leidnud meie eelkirjeldatud pakettidest endale sobivat lahendust, siis võtke meiega julgelt ühendust.

Teame, et iga ettevõte on omanäoline ning võib seetõttu vajada erilist lähenemist.

NOOMi moodulitest koosnev ülesehitus tagab kõrge erilahenduste võimekuse ning seetõttu saame pakkuda oma klientidele terviklikke tarkvaralahendusi, mis sobivad kui rätsepaülikond.

  Teie valitud moodul -
  Hind -
  Teie valitud pakett -
  Töökohtade arv -
  back

  * Hinnad ei sisalda käibemaksu. * Hinnad kehtivad alates 01.01.2021.