Hooldusnõuded

Astro Baltics (edaspidi: AB) toodete hooldusnõuded on järgmised:

1. Seadmete hooldusnõuded

1.1 Seadmed hooldusvajadusega 1x aastas:
1.1.1 Spetsiaalarvutid
1.1.2 AIO protsessori ja monitoriga seadmed
1.1.3 Monitoride puutepaneelid
1.1.4 NFC ja ribakoodide lugemise seadmed
1.1.5 Jahutus- ja kütteseadmete ventilaatorid
1.1.6 Tshekiprinterid
1.1.7 Kaardilugejad ja PIN PADi-d
1.1.8 Sedelilugejad
1.1.9 Mündi- ja žetooniseadmed

2. Tarkvara andmebaaside hooldusnõuded

2.1 Lokaalsetele andmebaasidele kehtib hooldusvajadus 1x aastas

2.2 Kesksetele andmebaasidele kehtib hooldusvajadus 2x aastas

3. Muud tingimused

3.1. Käesolevad hooldusnõuded kehtivad alates 31.01.2019 väljastatud Seadmetele ja Tarkvara andmebaasidele.

4. Seadmete utiliseerimisnõuded

4.1. Keskkonna hoidmiseks palun järgige elektroonikaseadmete ning patareide, akude või neid sisaldavate seadmete utiliseerimisel kohalikke seadusi ja eeskirju. Ärge visake elektroonikat, akut või patareisid sisaldavaid tooteid nende kasutusea lõppedes olmejäätmete hulka ning utiliseerimiseks viige need ettenähtud kogumispunktidesse.