• Eesti
  • English

Sertifitseerimisasutus BM TRADA Eesti väljastas 2018. aasta jaanuaris Astro Balticsile korraga kolm rahvusvahelist ISO sertifikaati – kvaliteedijuhtimine – ISO 9001:2015, keskkonnajuhtimine – ISO 14001:2015 ja infoturve – ISO 27001:2013.

ISO sertifikaatide saamine on oluline tunnustus, mis tõestab ettevõtte usaldusväärsust ning tõstab Astro Balticsi konkurentsivõimet nii Eestis kui ka välismaal. Juhtimissüsteemide sertifikaadid annavad klientidele ja koostööpartneritele kindlustunde, et pakume kvaliteetseid teenuseid ja tooteid. Infoturbe aspektist on oluline, et klientide andmed oleksid turvalises keskkonnas ja teenuste toimivus oleks tagatud igas olukorras.

Astro Balticsile omistatud ISO sertifikaadid hõlmavad majandustarkvara lahenduste loomise ja müügi, iseteeninduslike lahenduste -makseautomaatide, infokioskite, multimeedia tootmise, müügi ja hoolduse ning serveri- ja võrguseadmete paigalduse ja hoolduse tegevusvaldkondi.

ISO 9001 on levinuimaid kvaliteedijuhtimissüsteemi standardeid, mis on osa heast juhtimistavast. Kvaliteedijuhtimissüsteem võimaldab vältida vigu toodetes ja teenustes ning selle abil paraneb protsesside juhtimine. ISO 14001 eesmärk on organisatsiooni tegevusest, toodetest ja teenustest tuleneva keskkonnamõju kontrollimine ja vähendamine. ISO 27001 infoturbe standard sisaldab nõudeid organisatsiooni infoturbe raamistiku loomiseks, käigus hoidmiseks ja pidevaks täiustamiseks, mis aitab tuvastada ja maandada reaalseid riske. Sertifikaatide säilitamiseks tuleb iga-aastaselt läbida järelauditid, mille käigus selgitatakse ettevõtte jätkuv nõuetele vastamine.