• Eesti
  • English

Hinnakiri


Teenustööde ja -pakettide hinnad on toodud ilma käibemaksuta.

Alates 01.11.2020 kehtib järgmine teenustööde hinnakiri:

Teenustööd

Arenduskonsultandi programmeerimistööd – arendustööd erinevates programmeerimiskeeltes 105,00 eurot/tund
Arenduskonsultandi disainitööd – disainitööd, kavandid, presentatsioonid 80,00 eurot/tund
Projektijuhtimise teenustööd  – projektijuhtimine, läbirääkimised, püstitused 65,00 eurot/tund
Tarkvarakonsultandi teenustööd – seadistustööd, häälestustööd, konsultatsioonid, andmete impordi/ekspordi tööd 65,00 eurot/tund
Ärianalüüsi ja juhtimisarvestuse alased tööd – ärianalüüs, vastavad konsultatsioonid, juhtimisarvestus 65,00 eurot/tund
Riistvarakonsultandi teenustööd – eelhäälestamine, seadistamine, diagnostika, monitooring, paigaldus, konsultatsioonid 60,00 eurot/tund
Serveritega seonduvad teenustööd – serverite häälestamine, seadistamine, diagnostika, paigaldus, konsultatsioonid 70,00 eurot/tund
Väljakutsetasu väljaspool Tartut ja Tallinna – arvestame kahe punkti vahekaugust kilomeetrites 1,0 euro/km
Väljakutsetasu Tartus ja Tallinnas – arvestame iga Tartu ja Tallinna väljakutse puhul 25,00 eurot

Teenuspaketid

Partnerlusleping – lepinguga eraldame Teile igakuiselt kokkulepitud mahus Astro Balticsi ressursse, et tagada tarkvara arenemine koos ettevõtte arenguga. Suurema ressurssimahuga eraldame Teie ettevõttele ka personaalse kliendihalduri, kes on Teie ettevõtte kindel kontaktisik Astro Balticsis.alates 60 eurot kuu
Tehniline hooldustugi – tagab Teie arvutipargi korrashoiuks ennetus- ja hooldustööd, erakorraliste tööde puhul tagame kokkulepitud reageerimisaja.alates 60 eurot kuu
Tarkvara standardtugi – tagab Teile jooksva tarkvaraversiooni kasutamisega seotud konsultatsioonid mahus kuni 2 (kaks) tundi kalendrikuus. Konsultatsioonid toimuvad tavajärjekorra põhimõttel, telefoni ja/või e-kirja teel, tööajal (E-R) kell 09.00-17.00. Standardtugi sisaldab ainult tarkvara kasutamisega seotud konsultatsioone ning ei sisalda teisi hinnakirjas kirjeldatud teenustöid nagu äri- ja raamatupidamisalane konsultatsioon, projektijuhtimine, seadistused kliendi andmebaasis, arendusetööd, tehnilised tööd jne.sisaldub tarkvararendi hinnas

Teenustööde minimaalne ajaarvestus on 30 minutit ja töid teostatakse 30 minuti kaupa.

Teenustööde ajaarvestuse sisse arvestame lisaks teenuse osutamiseks kulunud otsekontakti ja/või teenustöö ajale veel: kliendi töö sisu väljaselgitamise aja, kaugtöö käivitamise aja, teenustööga seonduva mahu hindamise aja, teistelt ressurssidelt/partneritelt teenustöö sisu jaoks vajamineva info läbitöötamise aja, teenustöö sisu infosüsteemi kirjeldamise ja jätkutegevuste planeerimise aja.

Väljaspool tööaega (E-R 09.00-17.00) teostatud teenustöödele arvestame kahekordse teenustööde hinna.

Teenuspakettide lõplik hind sõltub Teie ettevõtte vajadustest ja eripäradest. Küsi lisainfot ja täpset pakkumist meie müügijuhilt.