fbpx

sidemenu_home

sidemenu_noom

sidemenu_noom_station

sidemenu_cloudics_station

sidemenu_cloudics_merchant

sidemenu_cloudics_2021_est

sidemenu_cloudics_2021_calltoaction_est

sidemenu_cloudics_2022_eng

sidemenu_cloudics_2022_calltoaction_eng

Pööra tähelepanu arvutikasutaja turvariskidele ja miks on oluline arvutit regulaarselt hooldada?

Tänapäeva digimaailmas on küberturvalisus ja IT-seadmete hooldamine kaks väga olulist tahku, mis mõjutavad meid igapäevaselt. Tarkvara uuendamine kaitseb meie andmeid ja kontoriseadmete regulaarne hooldamine hoiab meie tehnika tippvormis.

Miks peab tarkvara uuendama ja kontoriseadmeid hooldama?

Arvutitarkvara regulaarne uuendamine tagab tõhusa kaitse küberrünnakute eest

Tarkvarade programmeerimiskoodides tuvastatakse IT-maailmas pidevalt turvaauke ja vigu, mida küberkurjategijad saavad kiirelt kasutada andmete või identiteedi varguseks.

Seepärast on vajalik tarkvara pidev turvauuenduste teostamine, millega oma faile ja olulisi dokumente kaitsta. Samuti juhivad arvuti elektroonikakomponentide tööd olulised juhtprogrammid ehk draiverid, mida tuleb ajas regulaarselt uuendada seadme turvaliseks, stabiilseks ja kiiremaks tööks.

Miks on oluline oma kontoriseadmeid regulaarselt hooldada ja kuidas aru saada, et arvuti vajab hooldust?

Tehniliselt on hooldamata seadmes märgata, et jahutusventilaatorid muutuvad valjemaks, arvuti kuumemaks ja järjest aeglasemaks.

Hooldamata jahutussüsteemid võivad põhjustada arvuti ohtlikku ülekuumenemist, sest süsteem ei saa enam jahutamise või kuumuse eemale juhtimisega hakkama.

Selliselt saab alguse arvuti elutsükli lõpp ehk hakkab lühenema kuumustundlike komponentide eluiga. Tehnoloogia arenedes järjest väiksemaks muutuvad arvutid on ülekuumenemise suhtes eriti tundlikud.

Piiratud ulatuses saab kasutaja ka ise oma arvutit puhastada, aga tervikhoolduse osas tasub mõelda spetsialistide abile, kellel on olemas selleks teadmised, tööriistad ja kogemused.

Astro Baltics pakub laias valikus erinevaid IT-seadmete hoolduspakette, mis aitavad hoida teie kontoriseadmed töökorras:

KONTORIARVUTI HOOLDUSE BAASPAKETT
Arvuti esmase tehnilise seisukorra hinnang: kontori töökoht – arvuti, monitor, UPS.
Jahutussüsteemi kontroll ja tolmuhooldus. Arvuti üldine puhastus seest ja väljast.
Operatsioonisüsteemi hooldus – ajutiste failide eemaldamine, vahemälu puhastamine, uuendustoimingute teostamine.
Viirusetõrje tarkvara uuendamine, tarkvaraliste tõrgete ja pahavara ning viiruste kontrollimine.
Eraldiseisva viirusetõrje tarkvara paigaldus kokkuleppel.
Riistvara draiverite uuendus.
Katkematu elektertoiteallika (UPS) akude testimine ja vajadusel vahetamine.
Kasutajale andmeturbe lühikoolitus
Paketi maksumus 130 EUR + KM. Sisaldab kuni 2 tundi töid arvuti kohta.

KASSAARVUTI (POS) HOOLDUSE BAASPAKETT
Arvuti esmase tehnilise seisukorra hinnang. Kassa töökoht – arvuti, monitor, kliendiekraan, UPS, tšeki- ja etiketiprinter, ribakoodilugeja, kassasahtel, makseterminal.
Jahutussüsteemi kontroll ja tolmuhooldus. Arvuti üldine puhastus seest ja väljast.
Operatsioonisüsteemi hooldus – ajutiste failide eemaldamine, vahemälu puhastamine, uuendustoimingute teostamine.
Viirusetõrje tarkvara uuendamine, tarkvaraliste tõrgete ja pahavara ning viiruste kontrollimine.
Eraldiseisva viirusetõrje tarkvara paigaldus kokkuleppel.
Riistvara draiverite uuendus.
Katkematu elektertoiteallika (UPS) akude testimine ja vajadusel vahetamine.
Makseterminali kiibilugeja puhastus.
Kõigi ühendatud seadmete kaablite kontroll ja hooldus.
Tšekiprinteri hooldus.
Kassasahtli mehhanismide kontroll ja hooldus.
Kasutajale andmeturbe lühikoolitus.
Paketi maksumus 230 EUR + KM. Sisaldab kuni 3.5 tundi töid kassaarvuti kohta.

ARVUTI LAIENDATUD HOOLDUSPAKETT
Arvutis kasutatavate programmide koostöötamise probleemide analüüs.
Diagnostika arvuti töö kiirendamise võimaluste välja selgitamiseks: operatsioonisüsteemi optimeerimine.
Riistvara stressitest.
Soovitused arvuti täiendamiseks – varuosade ja vahetuse maksumuse hinnang.
Kolmandate osapoolte rakendustarkvara uuendusvajaduse selgitamine.
Arvutiga ühendatud teiste IT-seadmete andmeside kontroll ja tarkvara uuendamine.
Raport teostatud tööde ja arvuti hooldusjärgse tehnilise seiskorra kohta.
Küberturbe alane konsultatsioon.
Paketi maksumus alates 170 EUR + KM.

ARVUTI HOOLDUSTÖÖDE PAKETT
Hooldustööde paketi eelduseks on arvutivõrgu kaardistus.
Võrguseadmete häälestuse kontroll, tarkvara uuendamine.
Wi-Fi, 4G/5G võrguseadmete tarkvara ja turvaseadistuste kontroll.
Tulemüüri häälestuse kontroll ja uuendamine, VPN tunnelite kontroll.
Juurdepääsuõiguste ja võrgusegmentide administreerimine.
Turvastrateegia analüüs ja vastavuse kontroll lähtuvalt kliendi töökorraldusest.
Arvutivõrgu kaablite ja seadmete paigaldamine, korrastamine ja markeerimine, Rack seadmekappide korrastus.
Kaablite korrastus töökohtadel, kaablite testimine, vajadusel uute paigaldamine ning märgistamine.
Back-up sidelahenduste väljatöötamine ärikriitilistele protsessidele lähtuvalt kliendi vajadustest (alternatiivne internetiühenduse pakkuja kui põhiühendus katkeb).
Arvutitöökohtade ja seadmete kaardistus ning visuaalskeemi loomine.
Raport teostatud tööde ja arvuti hooldusjärgse tehnilise seiskorra kohta.
Paketi maksumus selgub kaardistuse tulemusena.

SERVERI HOOLDUSTÖÖDE PAKETT
Hooldustööde paketi eelduseks on serveri ning sellega seotud teenuste ja protsesside kaardistus.
Serveri esmase tehnilise seisukorra hinnang.
Tolmupuhastus. Jahutussüsteemi puhastus ja kontroll.
Serveri komponentide töötemperatuuri mõõtmine.
Serveri jõudluse hindamine koormustestiga.
Serveri operatsioonisüsteemi, tarkvara ja teenuste uuendamine, optimeerimine.
Virtuaalserverite hooldamine.
Varunduslahenduse auditeerimine.
Serveri ligipääsuõiguste auditeerimine.
Failide ja kataloogide kasutusõiguste auditeerimine ja vajadusel muutmine.
VPN lahenduste auditeerimine, tarkvara uuendamine.
Kettamassiivi test ja kasutusel andmemahu ülevaatus, vanade andmete kustutamine/arhiveerimine.
Serveri ärikriitiliste teenuste monitooringu tööseisukorra kontroll ning vajadusel monitooringlahenduste paigaldus.
Serveri tulemüürilahenduste konfigureerimine.
Paketi maksumus selgub kaardistuse tulemusena.


Ärge jätke oma arvutite turvalisust ja töökindlust juhuse hooleks. Leppige kokku tasuta esmane konsultatsioon ja teostame teie arvuti hoolduse:

+372 628 0000
info@astrobaltics.eu

Astro Baltics
Tarkvara teejuht tulevikku
www.astrobaltics.eu