fbpx

sidemenu_home

sidemenu_noom

sidemenu_noom_station

sidemenu_cloudics_station

sidemenu_cloudics_merchant

sidemenu_cloudics_2021_est

sidemenu_cloudics_2021_calltoaction_est

sidemenu_cloudics_2022_eng

sidemenu_cloudics_2022_calltoaction_eng

Digitaliseeri oma tootmisprotsessid NOOM tootmistarkvaraga.

Digitaliseeri oma tootmisprotsessid NOOMi tootmistarkvaraga!


NOOM pakub keskset tarkvaralahendust, mis seob teie ettevõtte eri osakondade tööd üheks tervikuks.

Meie tootmistarkvaras on kõik protsessid terviklikult ühes kohas: materjalide tarnimine, tootmisprotsessid, tootmise planeerimine, valmistoodangu müük, omahinna arvutamine ja finantsarvestus.

Hoia kulud kontrolli all!

Tootjad, kelle äriprotsessid on täna veel suures ulatuses kirjeldatud eri tarkvarades või Exceli tabelites ja kes olulist infot vahetavad e-kirja teel, leiavad ennast sageli olukorrast, kus oluline siseinfo ettevõttes ei liigu reaalajas.

Näiteks laovaru on kas tähtajaks tellimata või vastupidi, on tellitud liiga palju. Piltlikult öeldes on raha lihtsalt laos kinni. Nüüdisaegne detailsel laohaldusel põhinev ja otse raamatupidamisega seotud tootmistarkvara võimaldab optimeerida äri- ja tootmisprotsessides kõik need kitsaskohad, mis täna mõjutavad oluliselt toodangu omahinda.

NOOMi tootmistarkvaras broneeritakse tootmiseks vajalikud materjalid laost ja puuduva materjali kohta koostatakse automaatselt hankijapõhised ostuvajadused, mida haldab edasi ostujuht. NOOMi kasutajatel on reaalajas ülevaade varude laoseisust, tellimustest ning laoga seotud toimingutest.

Enam ei pea mitmest allikast infot otsima

Andmete kättesaadavus reaalajas automatiseerib teie äriprotsessid. Info kogumine ja töötlemine ühes keskkonnas loob mitu eelist, näiteks täpsed ja lihtsasti töödeldavad andmed võimaldavad teha olulisi otsuseid kiirelt. Lähtudes reaalajas varudest laos, saate saata uue tellimuse ostujuhile vaid mõne hiirklõpsuga.

NOOMi tootmistarkvaraga saate info analüüsimiseks vajalikke päringuid teha mugavalt ühest süsteemist. Kättesaadav on pakkumiste, klienditellimuste ja tootmistellimuste teave, materjali- ja ressursikulu. Analüüsi käigus saate oluliste andmete alusel luua endale vajalikke seoseid. Näiteks klienditellimuse koostamise hetkel kuvab tarkvara kasutajale tellimuse eeldatava valmimistähtaja.

Omahinna arvutamine

NOOMi tootmistarkvara oluliseks funktsionaalsuseks on pool- ja valmistoodangule omahinna arvutamine. Kuluarvestus arvestab otseseid materjalikulusid, toote valmistamiseks ostetud töid (allhanked), tööjõukulusid ja tootmise üldkulusid. Hiljem on võimalik analüüsida retsepti/kooste arvestusliku omahinna ja tootmisomahinna erinevuse põhjuseid.

Kõik terviklikult ühes tarkvaras!

Meie tootmistarkvara kasutajad saavad reaalajas ülevaate töös olevatest tellimustest, tähtaegadest, materjalidest, kuludest ja ressurssidest, mille alusel analüüsida ettevõtte efektiivsust kasumlikkuse suurendamiseks.


Pakume tasuta konsultatsiooni teie äriprotsesside digitaliseerimiseks.

Võtke meiega ühendust:
info@astrobaltics.eu
+372 628 0000

Astro Baltics 
Teejuht tulevikku!