fbpx

sidemenu_home

sidemenu_noom

sidemenu_noom_station

sidemenu_cloudics_station

sidemenu_cloudics_merchant

sidemenu_cloudics_2021_est

sidemenu_cloudics_2021_calltoaction_est

sidemenu_cloudics_2022_eng

sidemenu_cloudics_2022_calltoaction_eng

enter e-estonia. Digitaliseerimise teekaardi loomine.
Foto: toolbox.estonia.com

EAS toetab ettevõtete digitaliseerimise teekaardi loomist kuni 10 000€

Ettevõtted saavad taotleda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS) digitaliseerimise teekaardi toetust, mis aitab kaardistada ettevõtte arenguvõimalusi läbi tootmiskorralduse protsesside tõhustamise, digitaliseerimise ja automatiseerimise. Toetuse suurus on kuni 10 000 eurot, et selle abil kaasata ettevõtte väliseid kogemustega nõustajaid ja eksperte.

Mis on digitaliseerimise teekaart?

Digitaliseerimise teekaart on ettevõtja strateegiline dokument, millega antakse hinnang digitaliseerimise mõjule, eesmärkide saavutamiseks vajalikele investeeringutele, nende tasuvusele ja ajakavale. Digitaliseerimise teekaart toob välja tehnoloogiliste protsesside kitsaskohad ning vähemalt ühe kitsaskoha lahenduse lähteülesande.

Digitaliseerimisega võtab ettevõtja kasutusele digitaalsed tehnoloogiad ja seda toetava innovaatilise ärimudeli. Digitaaliseerimise teekaardi koostamiseks saab ettevõtte taotleda toetust kuni 10 000 eurot, et selle abil kaasata ettevõtte juurde väliseid kogemustega nõustajaid ja eksperte. Teekaardi loomise raames valmib ülevaade ettevõtja ärimudelist, tarneahelast ja tootmise või teenuse osutamise protsessist ning kitsaskohtade lahendustest digitaalsete tehnoloogiate abil. Lisaks sisaldab teekaart vähemalt ühe lahenduse kohta selle väljaarendamise lähteülesannet.

Teekaardiga on võimalik minna edasi digipöördesse ning hetkel on EASil avatud ka digipöörde toetuse meede.

Kelle jaoks on digitaliseerimise teekaardi toetus mõeldud?

Teekaart on mõeldud igas suuruses Eesti äriühingutele, kelle tegevusvaldkond ei ole toetuse saajate sihtrühmast väljas ja kelle eelneva kahe majandusaasta põhitegevusala keskmine müügitulu on vähemalt 200 000 eurot. Lisaks ei tohi olla ettevõte varem saanud digidiagnostika toetust.

Digitaliseerimise teekaardi toetust ei saa taotleda järgmistes valdkondades tegutsevad ettevõtted:

 • ajutise tööjõu rent,
 • finants-​ ja kindlustustegevus,
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine,
 • juriidilised toimingud ja arvepidamine,
 • kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine,
 • kinnisvara-​alane tegevus,
 • peakontorite tegevus ja juhtimisalane nõustamine,
 • põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük,
 • reklaamindus ja turu-​uuringud,
 • rentimine ja kasutusrent,
 • tubakatoodete tootmine,
 • kivi- ja pruunsöe kaevandamine, nafta ja maagaasi tootmine ja tootmist abistavad tegevusalad ning koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine.

Mida digitaalne teekaart sisaldab?

 1. Teekaardil on ülevaade ettevõtja ärimudelist, tarneahelast ning tootmise või teenuse osutamise protsessist.
 2. Hinnang, milliseid kitsakohti saab lahendada digitaliseerimise abil.
 3. Hinnang kitsaskohtade lahendamise prioriteetsusele, lahenduste maksumusele, tasuvusajale ja mõjule ettevõtja ärimudelile ning majandustulemustele.
 4. Lahenduste elluviimise kolme aasta tegevuskava.
 5. Digitaliseerimise teekaardi heas tavas kirjeldatakse detailselt toetuse põhimõtteid, toetuse taotlemist ja digitaliseerimise teekaardi läbiviimise protsessi ning metoodikat. Hea tava järgimine on eelduseks edukaks digitaliseerimise teekaardi läbiviimiseks ja tingimustele vastava raporti koostamiseks.

Lugege täpsemalt projekti teekonna kohta EASi kodulehelt.

Astro Baltics ja digitaliseerimise teekaardi toetus

Astro Baltics omab laiapõhjalisi kogemusi erinevates digitaliseerimisega seotud projektides. Meie põhitegevused on: äriprotsesside analüüs ja kaardistamine ning sobiva juhtimismudeli väljatöötamine. Lisaks tarkvaralahenduste juurutus vastavalt protsessidele ning dokumenteerimine. Pakume ka äriprotsesside auditit, kaardistust, valmistoodangu täpse omahinna leidmist ja palju muud.

Kasutajad, kes kasutavad meie majandustarkvara saavad reaalajas ülevaate töös olevatest tellimustest, tähtaegadest, materjalidest, kuludest ja ressurssidest, mille alusel analüüsida ettevõtte efektiivsust kasumlikkuse suurendamiseks.

EASi juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on digitaliseerimine oluline arenguvõimalus kõikides sektorites

„Kui varasemalt pakkus EAS digidiagnostika toetust ainult tööstusettevõtetele, siis uus toetus on selle edasiarendus. Lisaks tööstusele saavad nüüd oma protsessidest põhjaliku ülevaate ka näiteks erinevad teenusettevõtted, turismisektori ettevõtted, logistikaettevõtted ja paljud teised, kel vajadus hinnata oma ettevõtte digitaliseeritust ja leida selleks uusi lahendus,“ ütles Harjo.

Tema sõnul on oluline individuaalne lähenemine, sest igal ettevõttel võib king pigistada erinevast kohast. „Digitaliseerimisega alustamisel on oluline tuvastada oma senistes protsessides pudelikaelad ja leida nendele tänapäevased tehnoloogilised lahendused,“ kinnitas Harjo. Ta rõhutas, et see ei tähenda alati suuremahuliste investeeringute tegemist ning ei eelda suurettevõtte staatust.

EASi juhatuse liikme sõnul aitab digitaliseerimine leevendada tööjõupuudust, suurendada tarnekindlust ning võtta vastu andmetel põhinevaid strateegilisi otsuseid. „Kõik see võimaldab ettevõttel pakkuda oma klientidele innovatiivseid lahendusi, luua seeläbi uusi ärimudeleid ning lõpuks suurendada oma tulusid,“ loetles Harjo.

Varasemalt on EASi toetuse abil digidiagnostika läbinud 127 ettevõtet. Üks nendest on pakendeid valmistav Multipakend OÜ, kelle kvaliteedijuht Tiiu Aasamets tõi välja, et alates digidiagnostika läbiviimisest on ettevõttes palju muutunud. „Kontori poole peal ei pea me enam nii palju topelt tööd tegema ning tootmise poolel on samuti tänu uutele seadmetele vähem käsitööd,“ rääkis Aasamets. Lisaks toetusele on ettevõte digidiagnostikast selgunud arenguvõimaluste realiseerimiseks ka ise investeerinud.

Täpsemad toetuse tingimused leiab EASi kodulehelt.

Küsimuste korral võtke meiega ühendust:

+372 628 0000
info@astrobaltics.eu

Astro Baltics
Tarkvara teejuht tulevikku!
www.astrobaltics.eu