fbpx

sidemenu_home

sidemenu_noom

sidemenu_noom_station

sidemenu_cloudics_station

sidemenu_cloudics_merchant

sidemenu_cloudics_2021_est

sidemenu_cloudics_2021_calltoaction_est

sidemenu_cloudics_2022_eng

sidemenu_cloudics_2022_calltoaction_eng

Kuidas saavutas silindritootja BHC 35% kõrgema efektiivsuse paljudes tootmisetappides?

Eesti kõige staažikam hüdrosilindrite tootja BHC (Baltic Hydraulic Cylinders) on Viljandis tegutsev tööstusettevõte, mis alustas tegevusega 1961. aastal. Täna, enam kui 60 aastat hiljem on ettevõtte peamisteks väljakutseteks väga kõrged kvaliteedistandardid ning tootmisprotsesside igapäevane jälgimine ja monitoorimine.

BHC tegevjuhi Kait Lukka sõnul on ettevõte suutnud viimase 4 aasta jooksul paljudes tööetappides tootmisefektiivsust märkimisväärselt tõsta. Kuidas õnnestus hüdrosilindritootjatel parandada tootmisefektiivsust 30-35% ja milliseid protsesse optimeeriti?

Tootmistarkvara väljavahetamine 2020. aastal

BHC otsus 2020. aastal tarkvara väljavahetamiseks ei tulnud kergelt. Pärast põhjalikku kaalumist ja mitmete erinevate lahenduste uurimist, otsustasid nad juurutada uue tootmistarkvara. See otsus ei põhinenud ainult nende eelneva süsteemi puudustel, vaid eelkõige uue süsteemi pakutaval loogilisusel, mis neid köitis ning nende tootmisesse sobis.

NOOM võimaldab ettevõttel protsessidesse kiirelt ja efektiivselt sekkuda, aidates saavutada märkimisväärseid tulemusi. Kait Lukka, BHC tegevjuht: „Iga tööoperatsiooni lõppedes saan mina täisülevaate sellest, kui efektiivselt kogu tootmisprotsess ja selle erinevad etapid toote valmimisel möödunud on. See omakorda annab mulle võimaluse väga efektiivselt sekkuda igapäevasesse tootmisse.“ Seega ei ole tarkvara ainult parandanud BHC tootlikkust, vaid vähendanud ka aja- ja ressursikulu, mis varem kaasnes protsesside manuaalse jälgimisega.

Sujuv juurutamine oli hea ettevalmistuse tulemus

Esimene etapp ehk juurutamine BHC-s oli sujuv protsess, mis toimus peamiselt ühe aastavahetuse perioodil. Selle aja jooksul suudeti kokku võtta eelneva aasta, andmed üle kanda ja peaaegu kahe kuu jooksul täielikult NOOM kasutusele võtta.

Lukka sõnul oli üleminek NOOMile valutu tänu spetsiaalselt selleks otstarbeks loodud töögrupile, kes lahendas igapäevaselt esile kerkivaid probleeme. Suurim väljakutse oli uue süsteemi loogika selgitamine otse tootmisliinil töötavatele töötajatele, kuid isegi see etapp võttis aega vaid paar-kolm nädalat, enne kui kõik andmed olid edukalt registreeritud ja süsteem tööle hakkas.

Juurutamise lõplik ajaraamistik sai kinnituse pärast esimest kuuekuulist inventuuri, kui laoandmed klappisid NOOMis kirjapanduga.

Raporteerimine toimub otse tootmistasandilt.

Operatiivne raporteerimine tootmistasandilt

Mobiilse raporteerimise laiemaks eesmärgiks on paberkandjal andmete töötlemine digitaalseks.

Tööde raporteerimine otse tootmistasandilt võimaldab töötajatel mugavalt alustada-lõpetada töid, märkida valmistoote ja praagi koguseid ning lisada kommentaare. Muudatused kajastuvad tarkvaras, andes teistele osakondadele reaalajas ülevaate tellimuste seisundist.

See funktsioon mitte ainult ei too juhid lähemale tegelikele tööprotsessidele, vaid loob keskkonna, kus iga töötaja panust on näha ja arvesse võetud.

BHC tegevjuht Kait Lukka kinnitab: „Ma saan praktiliselt igapäevaselt teada, kui kasumlik on mingis etapis tootmine ja väga kiirelt sekkuda, et ta oleks efektiivsem või maksimaalselt efektiivne. See sõltub kulust, tööajast, tööviisidest, meetoditest.“

Juhi töölaud on tööriist, mis aitab jälgida tootmisprotsesse koos töötajate kommentaaridega.

Ettevõtte juhil on võimalik ise raporteid juurde genereerida vastavalt sellele, milliseid mõõdikuid on soov jälgida ning etteantud parameetrite alusel visualiseeritud andmed on ühe kliki kaugusel igal ajal ja igal pool.

K. Lukka selgitab ka juurdepääsetavust igast maailma nurgast, tuues näiteks ka oma kogemuse välisriigist. „Ladu, finantspool ja tööaegade monitoorimine majasiseselt – need on väga kergesti kättesaadavad infokillud NOOMist ja võimaldavad mul väga head ülevaadet omada ükspuha kus punktis ma Eestis või maailmas parasjagu olen.”

Veebipõhise juhi töölaua vaated.

Täna monitooritakse tehases väga täpselt iga detaili ja ressurssi

Ressursside täppisplaneerimine, nagu nimigi ütleb, on detailne ja süsteemne materjalide, seadmete ja tööjõu planeerimine.

Võrreldes nelja aasta taguse ajaga on täna BHCs võimalik jälgida täpselt iga detaili liikumist ja see on oluliselt vähendanud aja- ja ressursikulu. Lisaks on tootmises suudetud praktiliselt kõrvaldada kadunud detailide probleemid, mis varem põhjustasid viivitusi ja lisakulusid.

„NOOM tootmistarkvara on muutunud minu tööprotsessi lihtsamaks ja ülevaatlikumaks selles osas, millised detailid meil on laos ja milliseid me kasutame kõige rohkem“, selgitab BHCs konstruktorina töötav Margus.

Iga detaili ja komponendi täpne arvestus on efektiivse tootmisprotsessi jaoks kriitilise tähtsusega.

  • Materjalid – materjalide saadavus, ostusoovitused, tellimuse täitmise tähtaja hinnang.
  • Seadmed – tellimuste kellaajaline planeerimine tootmisseadmetele.
  • Tööjõud – töötajate määramine tootmisseadmetele vajaduspõhiselt.

Ressursside planeerimine
Ressursside planeerimise vaade.

Ressursside hõivatuse monitoorimine

Teiseks oluliseks osaks planeerimise kõrval on ressursside hõivatuse monitoorimine. See annab reaalajas ülevaate ressursikasutusest, võimaldades jälgida ja analüüsida iga sammu tootmises päeva, nädala või kuu lõikes.

Ressursse saab vaate lihtsustamiseks rühmitada näiteks liinide, masinate või protsesside alusel.

Lisaks arvestab tööaja hõivatuse kalender planeeritud hooldusi ja seisakuid.

„NOOM on muutnud tootmise planeerimist,“ ütleb Kalle Käsper, BHC tootmisjuht. „See on teinud tööprotsesside monitoorimise ülevaatlikumaks. Etappe ma saan reaalajas jälgida ja ka laohaldus on oluliselt mugavam.“

Ressursside hõivatus
Ressursside hõivatuse vaade.

Exceli ajastust mitu sammu edasi ehk omahinna korrektne arvutamine

NOOM tootmistarkvaras saab arvutada nii oletuslikku omahinda kui ka omahinda projekti-, kliendi-, toote-, lao- ja partiipõhiselt.

BHC aktsiaseltsi tehasejuht Madis kinnitab, et NOOM on oluliselt parandanud nende toote omahinna arvutamise protsessi.

„Toote omahinna arvutamisel oleme saanud NOOMi poolt usaldusväärsed andmed. See on järele kontrollitud ja töötab.“

Lisaks saab tootmistarkvaras omahinda mõjutada hilisemate lisandunud ressursside kuludega ja hiljem on võimalik analüüsida retsepti arvestusliku omahinna ning tootmisomahinna erinevusi.

NOOM tarkvara sobib kõikidele tootmisettevõtetele ja eriti neile, kellel on retseptides erisusi

BHC tegevjuhi Kait Lukka sõnul eristub NOOM tarkvara oma paindlikkusega, arvestades retseptide koostamisel detailide erisusi, mida paljud teised tarkvarad ei võimalda.

„NOOM arvestab kõikide detailide võimalikke erisusi retseptide koostamisel. Ta saab aru, mis on oma maja toode, väljast tulnud toode ja väljast tulnud ümbertöödeldav toode. See on väga tähtis erinevus ja seda infot loeb NOOM väga hästi.”

Kait toob esile tarkvara arendamisel kasutatud tootmisjuhi vaatenurka, mis näitab sügavat mõistmist tootmisprotsesside ja -loogika osas: „NOOM on ülimalt täpne ning tõesti tehtud tootmisvaatest ja -loogikast lähtuvalt.“

Tehasejuht Madis tõstab omakorda esile NOOMi tarkvara kompaktsust ja all-in-one lähenemist, mis hõlmab kõike alates kliendipäringutest kuni viimase arve väljastamiseni. Samas märgib ta, et NOOMi visuaalne külg vajaks kaasajastamist, kuna praegune ekraanikuva on veidi ajale jalgu jäänud.

Eelmainitud NOOM tootmistarkvara lahendused sobivad enamikesse tootmisvaldkondadesse.

Milliseid soovitusi annaksite ettevõtetele, kes plaanivad tarkvara uuendada?

BHC tegevjuht Kait: „Ma arvan, et NOOM tarkvara sobib kõikidele tootmisettevõtetele ja eriti neile, kellel retseptides on erisusi.“ Ta rõhutab, et tarkvaravalik ei tohiks olla juhuslik, vaid põhjalikult kaalutletud otsus, mis lähtub ettevõtte pikaajalistest eesmärkidest.

Tehasejuht Madis toob välja meeskona kaasamise tähtsust: „Kui oma tiim kaasa ei tule, siis saab see olla väga vaevaline. Õnneks meie meeskond ja Astro Balticsi meeskond käisime ühte sammu ja me suutsime suhteliselt lühikese aja jooksul plaani ellu viia.“

Lõpetuseks toob tootmisjuht Kalle välja vajaduse selge visiooni järele: „Kuna me olime üsna teadlikud, mida me soovime ja omasime nägemus sellest, milline üks tootmistarkvara peaks olema, siis see protsess oli tagantjärgi vaadates ülimalt lihtne.“

Mida toob tulevik?

BHC tegevjuht Kait Lukka vaatab tulevikku lootusrikkalt, tuginedes ettevõtte ajaloole, mis hõlmab neljakordset äramärkimist Äripäeva Gaselli TOPis. „Me tõesti kasvame kiiresti ja see tähendab seda, et me vajame koos meiega väga kiiresti kasvavat ja arenevat tootmistarkvara,“ ütleb Lukka, rõhutades pideva arengu tähtsust ettevõtte edasises laienemises.

Üks järgmistest sammudest BHC jaoks on kvaliteedi monitoorimise süsteemi edasiarendamine. Lukka on optimistlik: „Oleme selles suunas juba esimesi samme astunud ja usun, et see täiendus viib meid väga kaugele ja muudab töö veel mugavamaks.“

Lisaks hindab ta kiireks ja lihtsaks kohandatavat juhi töölaua arendust, mis aitab samuti üha rohkem BHC protsesse mugavdada.

Kodumaine IT-ettevõte Astro Baltics, mis arendab NOOM tootmistarkvara

1998. aastast Tartus tegutsev ettevõte Astro Baltics pakub paindlikke tark- ja riistvaralahendusi. Ettevõtte portfellist leiate nutikad ja unikaalsed makse- ning majandustarkvaralahendused, mida kasutavad sajad ettevõtted ning tuhanded lõpptarbijad üle terve maailma.

Spetsiaalselt tootmisettevõtetele arendatud NOOM tootmistarkvara aitab edukalt hallata ettevõtte tootmisprotsesse. Kõik on koondatud terviklikult ühte tarkvarasse: müügipakkumiste koostamine, materjalide hankimine, tootmisprotsessid, tootmise planeerimine, laohaldus, omahinna prognoosimine ja analüüs, tööajaarvestus, finantsarvestus jpm.

Tänu moodulaarsele ülesehitusele on NOOM majandustarkvara laia standardfunktsionaalsuse ja kõrge erilahenduste võimekusega.

Lugege lähemalt Astro Balticsi kohta siit.

Vaadake videost, kuidas on NOOM tootmistarkvara tõstnud silindritootja BHC tööefektiivsust.

BHC

„Alates sellest, kui me hakkasime jälgima tootmise efektiivsust, võin ma suures plaanis öelda, et kõikide tööetappide lõikes 30-35% oleme suutnud efektiivsust tõsta.”
BHC tegevjuht Kait Lukka


Võtke meiega ühendust:

Diimar Tarajev

Diimar Tarajev
Tootmislahenduste müügijuht
Tel: +372 507 0458
diimar@noom.ee

Üldkontakt

+372 628 0000
info@astrobaltics.eu

Astro Baltics
Tarkvara teejuht tulevikku
www.astrobaltics.eu