fbpx

sidemenu_home

sidemenu_noom

sidemenu_noom_station

sidemenu_cloudics_station

sidemenu_cloudics_merchant

sidemenu_cloudics_2021_est

sidemenu_cloudics_2021_calltoaction_est

sidemenu_cloudics_2022_eng

sidemenu_cloudics_2022_calltoaction_eng

Materjalivajaduste planeerimine ehk MRP (material requirements planning) NOOMi tootmistarkvaras

Materjalivajaduste planeerimine (MRP – material requirements planning) NOOMi tootmistarkvaras

Materjalivajaduse planeerimine (MRP) on tootmise ja varude haldussüsteem, mille ülesandeks on tootmisettevõtete tootlikkuse parandamine läbi piisava materjalivaru planeerimise võimalikult väikese koguvarude hulga juures.

Tegemist on tootmissüsteemiga, mis analüüsib toote retsepte, laovarude saadavust ja keskset tootmisplaani eesmärgiga arvutada materjalide vajadused tootmisplaani täitmiseks.

MRP annab reaalajas soovitusi vastavalt tootmistellimuste tähtaegadele, tootmisressurssidele, laovarudele ja tootmisele kuluvale tööajale.

Lisaks suudab see arvestada sisse ajanihet ning anda soovitusi juba töös olevate tootmistellimuste ümberplaneerimiseks juhul kui materjali vajaduse ja saabumise aeg ei ühti.

Materjalivajaduste planeerimine NOOMi tootmistarkvaras

Materjalivajaduste planeerimise süsteem NOOMi tootmistarkvaras analüüsib tootmistellimusi keskses tootmisplaanis ning määratleb materjalide koguse, mida toodete tootmiseks on vaja ja annab kuupäeva, millal on vaja materjale tellida või toota.

Näiteks kui meie tootmisplaani eesmärgiks on toota kokku 30 jalgratast, mis koosneb kolmest tootmistellimusest (1. tootmistellimus = 5 jalgratast, 2. tootmistellimus = 10 jalgratast, 3. tootmistellimus = 15 jalgratast), siis vastavalt tootmisplaani järjestusele annab NOOM dünaamiliselt teada, kas laos olevate materjalide laojääk on piisav.

Juhul kui näiteks 5 hammasratast peaks jääma puudu, siis kuvab NOOM dünaamiliselt vastava info, puuduolevad kogused ja annab teada esimese ostutellimuse info ehk hammasrataste saabumise aja või juhul kui ettevõte toodab neid ise, siis prognoositava valmimistähtaja.

Materjalivajaduste planeerimine NOOMi tootmistarkvaras

Lihtsustatult öeldes on tegemist NOOMi tootmistarkvaras asuva kalkulaatoriga, mis arvutab teie keskse tootmisplaani alusel, millal ning millises koguses on vaja materjale tellida, et need tootmise ajaks olemas oleks.

Seega püüab süsteem tagada vastavalt tootmisplaanile tootmise hetkeks minimaalsed vajalikud materjalid ja pooltooted ning seeläbi optimeerida varude hulka.

Tutvu NOOMi tootmistarkvaraga siin.

MRP (material requirements planning) kasutegurid

MRP süsteemi kasutuselevõtmisega seostatakse mitmeid kasutegureid võrreldes eelnevalt laialt levinud tellimuspunkti põhise süsteemiga:

– paranenud majandustulemused (investeeringute tasuvus, kasumlikkus)
– paranenud tootmisefektiivsuse tulemused
– täpne ja õigeaegse info kättesaadavuse paranemine
– vähem aegumisest tulenevaid materjalivarude utiliseerimist
– parem kontroll tootmisprotsesside üle

Materjalivajaduse planeerimiseks vajalike kalkulatsioonide sisendid ja väljundid

MRP kalkulatsiooniks on sisenditena vajalikud keskne tootmisplaan, materjalispetsifikatsioonid ehk toote retseptid (BOM) ja olemasoleva materjalivaru informatsioon.

Väljunditeks on selged ja ülevaatlikud instruktsioonid tellimuskorraldusteks.

Tellimuskorraldusteks on ostutellimused, tootmistellimused ning ostu- või tootmistellimuste ümbermuutmine.

Planeerimisel eristatakse kahte tüüpi nõudlust

Materjalivajaduste planeerimise süsteem eristab kalkuleerimisel kahte tüüpi nõudlust – sõltuv ja sõltumatu nõudlus.

Sõltumatu laoartikli nõudlus tuleneb ettevõtte klientide otsestest ostu- või tarnetellimustest ning ei olene ettevõtte sisestest varudest.

Sõltuv laoartikli nõudlus tuleneb mõne muu laoartikli nõudlusest või on sellega otseselt seotud. Eelnimetatu on iseloomulik tootmisettevõtte tootmissisendite varudele, mida ei müüda edasi, vast kasutatakse müüdavate valmistoodete tootmiseks (meie näitel hammasrattad).

Sõltuv nõudlus on materjalivajaduste planeerimise süsteemis olulise tähtsusega, sest tooteretseptis kõrgema taseme materjalide või komponentide tootmiskorraldused loovad madalama taseme materjalidele või pooltoodetelele sõltuvat nõudlust, millest lähtudes omakorda genereerib süsteem madalamate tasemete toodete tootmis- või tellimiskorraldused.

MRP, MRP II, ERP

1960ndatel väljatöödatud materjalivajaduste planeerimine (MRP-material requirements planning) on olnud edukas läbi ajaloo. Algselt andis MRP levikule tõuke tehnoloogia ja arvutustehnika areng kuid praeguseks on sellest saanud tarneahela juhtimise raudvara ja erinevate tööstusharude standardlahendus.

Alates süsteemi väljatöötamisest, on MRP süsteem läbi teinud mitu uuenduskuuri. 1980ndatel aastal töötati välja MRP edasiarendus MRP II (Manufacturing Resources Planning) ehk tootmisressursside planeerimise süsteem.

Lühidalt kirjeldatuna on MRP II eelkäija edasiarendus, kuhu on kaasatud lisaks ettevõtte finants-, turundus- ja logistikategevuste komponente. MRP II-st omakorda arenes välja tänapäeval väga laialdaselt kasutusel olev ettevõtte ressursside planeerimise süsteem (ERP) ehk majandustarkvara.

Loe täpsemalt NOOMi majandustarkvara kohta siit.

Astro Baltics pakub tasuta konsultatsiooni teie äriprotsesside digitaliseerimiseks ning NOOMi tootmistarkvara demo teile sobival ajal.

Võtke meiega ühendust:
info@astrobaltics.eu
+372 628 0000

Astro Baltics
Tootmistarkvara teejuht tulevikku!

Allikas:
digikogu.taltech.ee