fbpx

sidemenu_home

sidemenu_noom

sidemenu_noom_station

sidemenu_cloudics_station

sidemenu_cloudics_merchant

sidemenu_cloudics_2021_est

sidemenu_cloudics_2021_calltoaction_est

sidemenu_cloudics_2022_eng

sidemenu_cloudics_2022_calltoaction_eng

Tootmise planeerimise vaade - NOOMi tootmistarkvara.

Tööstuse digitaliseerimine: 5 enamlevinud kitsaskohta, mida NOOMi tootmistarkvaraga kiirelt ja efektiivselt lahendada

Tartus tegutseva kodumaise tarkvaraettevõtte Astro Balticsi töötajad on ettevõtte 24 aasta jooksul külastanud väga paljusid tööstusettevõtteid ja personaalselt kohtunud sadade juhtidega. Sellest praktikast on kõlama jäänud mõned kitsaskohad, mida eri tööstusettevõtted ikka ja jälle esile toovad.

15 aastat tootmisettevõtetes töötanud ning nüüd juba enam kui neli aastat NOOMi tootmislahendusi juhtinud Ergo Raudsepp räägib lähemalt viiest korduma kippuvast kitsaskohast, mida tootmisettevõttes kiirelt ja efektiivselt tarkvara abiga lahendada.

Materjalide laoseisu haldamine ja planeerimine

Esimeseks ja peamiseks komistuskiviks tööstusettevõtetes on ebapiisav või piiratud funktsionaalsusega laohaldustarkvara. Piltlikult öeldes puudub ettevõttel elementaarne võimekus eri ladusid samal ajal hallata.

Laialdaselt kasutatakse vana head Exceli arvutustabelit, mille põhiprobleemideks on aga ühe kasutaja kesksus, mahtude kasvu puhul paindumatus ning info viitega liikumine ühelt üksuselt teisele.

NOOMi eeliseks on võimekus eristada ja hallata reaalajas kõiki ettevõtte kasutuses olevaid ladusid. Seda isegi siis, kui ettevõttel on eraldi laod kaubanduses ja tootmises: näiteks materjali-, pooltoodangu ja valmistoodangu ladu. Lisaks on NOOMi laohaldus arusaadavalt hinnastatud ning ladude arv ei ole piiratud.

Tööstuse digitaliseerimine: NOOMi tootmistarkvara ostuassistent.

Materjalide planeerimine (MRP)

Sageli puudub tootmisettevõttel reaalajas ülevaade laos asuvate ning lattu tellitud või laost broneeritud materjalide reaalsest laoseisust. Keeruline ja aeganõudev on analüüsida materjalide saadavust vastavalt tootmistellimustele muutlikus turusituatsioonis.

Materjalivajaduste planeerimine (MRP) on arvutipõhine varude haldussüsteem, mis on loodud ettevõtete tootlikkuse parandamiseks.

Tegemist on funktsiooniga, mis analüüsib toote retsepte, laovarude saadavust ja keskset tootmisplaani eesmärgiga arvutada materjalivajadused tootmisplaani täitmiseks.

MRP soovitab reaalajas tootmistellimuste tähtaegu vastavalt materjali saadavusele, tootmisressurssidele, laovarudele ja tootmisele kuluvale tööajale.

Lisaks suudab see arvestada ajanihet ning anda soovitusi juba töös olevate tootmistellimuste ümberplaneerimiseks juhul, kui materjali vajamise ja selle saabumise aeg ei ühti.

Tööstuse digitaliseerimine: Cloudicsi laomees

Kiiremaks laohalduseks mõeldud spetsiaalne mobiilirakendus Cloudicsi Laomees

Lisavõimalusena – selleks et laohaldus oleks veelgi ülevaatlikum – saavad NOOMi tarkvara kasutavad tööstusettevõtted kasutusele võtta Cloudicsi Laomehe nimelise veebirakenduse.

Tegemist on mobiilse laorakendusega, mille abil saab teha kiirelt inventuuri, hallata laoriiuleid ning võtta mugavalt vastu ja komplekteerida kaupasid.

Cloudicsi Laomehe abiga paraneb laologistika ning suureneb käitluskiirus, väheneb töö käigus tekkivate vigade hulk ja paraneb tarne kvaliteet.

Tootmise planeerimise ja laotarkvara vahel puudub ühendus

Andmebaasidevahelise integratsioonita tekib olukord, kus informatsioon ei liigu reaalajas kahe üksuse vahel.

Isegi kui ettevõte on kasutusele võtnud mõne turul leiduva laotarkvara, siis järgmiseks takistuseks on tihtipeale informatsiooni liikumine tootmis- ja laotasandi vahel.

Andmed liiguvad sageli vaevaliselt kas e-maili või telefoni teel, pika ajalise viitega ning inimeste lisatöö tulemusel, mis omakorda soodustab eksimuste tekkimist.

NOOMi tootmistarkvara juurutamise tulemusena on võimalik laoseisu dünaamiliselt hinnata ning materjali sisse osta jooksvalt ja õigel ajal vastavalt vajadusele.

Proovikiviks on eri tarkvaralahenduste omavaheline integratsioon

Kui ettevõttel on seljataga pikk kujunemislugu, siis suure tõenäosusega on kasutusel ka mitu erinevat tarkvara, mille abil on aastate jooksul tekkinud probleeme lahendatud.

Ettenägematult on tekkinud olukord, kus kasutusel on 4-5 tarkvara ning nende vahel puudub integratsioon. Selle tulemusena toimub igapäevane käsitsi info sisestamine, mis omakorda toob kaasa inimlikke eksimusi andmesisestuses.

Tööstusettevõtete puhul on valupunktiks laoarvestuse ja tootmise haldamine eri tarkvarades.

Levinud on see, et lisaks laoarvestuse ja tootmise haldamisele eri tarkvarades on ka neid toetavad tegevused nagu tööaja arvestus, raamatupidamine ja palgaarvestus eri programmides.

Selle tulemusena ei ole juhtimisotsuste tegemine kiire ega efektiivne ning nõuab palju andmete lisaanalüüsi.

Tööstuse digitaliseerimine: NOOMi tööstustarkvara tootmise planeerimise vaade.

Info ei ole üheselt kättesaadav ega liigu reaalajas

Sagedaseks ettevõtte arengu takistuseks on informatsiooni kättesaadavus ja liikumine – pidevalt muutuvas turuseisus peab tööstus olema valmis kiirelt reageerima.

Ühtse ja reaalajas info kättesaadavuse olulisust iseloomustab hästi olukord, kus tootmises on töökäsk olemas, aga laost on materjal puudu ning müügiosakonnale pole info selle kohta jõudnud.

NOOMi tootmistarkvara pakub kasutajatele täielikku ülevaadet protsessidest ja seisunditest reaalajas.

Info liikumine kõikide osakondade vahel suurendab tootmise efektiivsust parema planeerimise ja efektiivsema tootmise kaudu ning vähendab oluliselt tehtud eksimuste arvu.

Toodangu tegelik omahind on teadmata

Üks väga levinud viga, mida tööstusettevõtetes tehakse, on omahinna ebatäpne arvutamine.

Harjumuslikult kasutatakse Excelisse loodud hinnakalkulaatorit, mis arvutab toodangu omahinda materjalikuludest lähtudes, kuid vaatab mööda olulistest detailidest.

Korduvalt on ette tulnud olukorda, kus NOOMi tootmistarkvara juurutamise tulemusena selgub, et ettevõte on mitu aastat mõnda toodet kahjumiga tootnud.

NOOMi omahinna arvutuse eeliseks on see, et tegeliku omahinna arvutus arvestab materjalikulusid, allhankeid, tööjõukulusid ning tootmistegevuse üldkulusid reaalsete laokannete järgi.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et projekti- ja liinitoodangul on omad eripärad, aga lõpptulemusena on oluline see, kas kogu vajalik informatsioon erinevate tootmis- ja äriprotsesside kulude kohta jõuab terviklikult kokku eelarvestuse faasi või mitte.

NOOM lahendab teie tööstusettevõtte kitsaskohad alates
249 €/kuu

Tartus tegutsev IT-ettevõte Astro Baltics pakub oma klientidele terviklikke tarkvaralahendusi, mis tänu oma paindlikkusele ja moodulitest koosnevale ülesehitusele sobivad ettevõtetele kui rätsepaülikond.

Pakume teile TASUTA konsultatsiooni äriprotsesside digitaliseerimiseks ning NOOMi tootmistarkvara demo teile sobival ajal.

Registreeri demo siin.

Võtke meiega ühendust:
info@astrobaltics.eu
+372 628 0000


Astro Baltics
Tarkvara teejuht tulevikku!