fbpx

sidemenu_home

sidemenu_noom

sidemenu_noom_station

sidemenu_cloudics_station

sidemenu_cloudics_merchant

sidemenu_cloudics_2021_est

sidemenu_cloudics_2021_calltoaction_est

sidemenu_cloudics_2022_eng

sidemenu_cloudics_2022_calltoaction_eng

Terviklik NOOM tootmistarkvara lahendab kitsaskohad tootmises

Tootmisprotsesside digitaliseerimine: 5 korduma kippuvat kitsaskohta, mida tarkvaraga lahendada

Rõõm on tõdeda, et tootmisprotsesside digitaliseerimine on muutunud tööstuse valdkonnas igapäevaseks jututeemaks ning aina suurem osa Eesti tootmisettevõtteid otsib võimalusi, kuidas igapäevaseid tööprotsesse tarkvara abil efektiivsemaks muuta.

Astro Balticsi meeskond käib iga nädal personaalselt kohtumas ja konsulteerimas tootmise valdkonna ettevõtete juhtidega, kes soovivad oma tootmisprotsesse tõhusamaks muuta. Sellest tulenevalt oleme viimase aasta jooksul välja selgitanud korduma kippuvad kitsaskohad, mida kodumaiselt arendatava NOOM tootmistarkvaraga saame kiirelt ja efektiivselt lahendada.

Sissejuhatuseks tasub mainida, et peamised küsimused, mida digitaliseerimise abil lahendatakse, on seotud eelkõige ettevõtete ja tööprotsesside keerukusastme kasvuga.

Kitsaskoht number 1: materjalide laoseisu haldamine ja planeerimine

Tootmisettevõtetel puudub sageli korralik laohaldustarkvara, mis annaks neile reaalajas õige ülevaate laos asuvatest materjalidest.

Ettevõttel puudub võimalus ladu ülevaatlikult hallata ja planeerida ühes terviklikus keskkonnas. Laialdaselt kasutatakse vana head Exceli arvutustabelit, mille põhiprobleemideks on aga ühe kasutaja kesksus, kasvanud mahtude puhul paindumatus ning info puudulik ja tihti ka ajaliselt pika viitega liikumine.

Kitsaskoht number 2: tootmise planeerimise ja laotarkvara vahelise ühenduse puudumine

Kui ettevõte on mingil hetkel otsustanud kasutusele võtta mõne turul leiduva laotarkvara, siis on saanud komistuskiviks informatsiooni liikumine tootmise ning lao vahel.

Ilma integratsioonita tekib lihtsalt olukord, kus informatsioon ei liigu reaalajas kahe üksuse vahel. Näiteks tootmistellimuse loomisel ei tea ladu reaalajas tootmisressursside tegelikku hõivet ja seega on raske planeerida materjalide õigeaegset ostu. Selline info liigub enamasti vaevaliselt kas e-maili, telefoni või mõne muu infokanali kaudu pika ajalise viite ja inimfaktori lisatööna kus see võidakse ka info rohkuses unustada.

Tootmistarkvara juurutamise tulemusena on võimalik laoseisu dünaamiliselt hinnata ning materjali sisse osta jooksvalt ja õigeaegselt vastavalt vajadusele.

Kitsaskoht number 3: ühe tervikliku tarkvaralahenduse asemel kasutatakse 5 eri tarkvaraprogrammi

Tavapärane praktika on see, et ettevõtte kasvuaastate jooksul on kasutusele võetud erinevaid tarkvaraprogramme, lahendamaks jooksvalt ettevõtte tekkinud vajadusi.

Ettenägematult on pandud ennast situatsiooni, kus on kasutusel 4-5 eri programmi ning nende vahel puudub integratsioon. Seda iseloomustab kõige paremini asjaolu, et toimub igapäevane käsitsi info sisestamine ühest programmist teise, mille tõttu võivad tekkida inimlikud vead andmesisestuses ja raisatakse suures koguses töötajate olulist aega.

Kui konkreetselt tootmisettevõtete puhul on peamiseks valupunktiks laoarvestuse ja tootmise haldamine eri tarkvarades, siis levinud on ka see, et neid toetavad tegevused nagu raamatupidamine, palgaarvestus ning tööaja arvestus funktsioneerivad veel omakorda eri programmides. Seega ei ole juhtimisotsuste tegemine enamasti kiire ning nõuab andmeid mitmetest erinevatest kanalitest ja nende omavahelist võrdlemist, lisatööd ja analüüsi.

Kitsaskoht number 4: info liikumine reaalajas

Info liikumine reaalajas võimaldab andmetel liikuda eri suundades samal ajal.

Tööstusettevõtetes käib pidev võidujooks ajaga: eesmärk on pakkuda klientidele lühikesi tarneaegu ja selle juures ise ettevõttena kasumlik olla. Info liikumine reaalajas suurendab tootmise efektiivsust parema planeerimise ja kiirema tootmise kaudu ning vähendab oluliselt tehtud vigade arvu.

Reaalajas info liikumise olulisust iseloomustab hästi olukord, kus tootmises on tänasega töökäsk üleval, aga laost on materjal puudu või on toode valmis, aga müügiosakonnale pole info selle kohta jõudnud – selle tõttu võib ettevõte kaotada otsest müügitulu. NOOMi tootmistarkvara pakub kasutajatele täielikku ülevaadet protsessidest ja seisunditest reaalajas.

Kitsaskoht number 5: toodangu omahind on teadmata

Viimane, kuid mitte vähem tähtis kitsaskoht on info puudumine tootmistegevuse käigus loodud toodangu omahinna kohta. Omahinna täpne arvutamine vastab kõige olulisemale küsimusele tootmisettevõttes: kas seda toodet toota on kasumlik või kahjulik?

Tootele omahinna arvutamisel võtab NOOM arvesse otseseid materjalikulusid, toote valmistamiseks tehtud allhankeid, tööjõukulusid ning tootmistegevuse üldkulusid. Lisaks on võimalus hiljem analüüsida arvestusliku omahinna ja tegeliku tootmisomahinna erinevuse põhjuseid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et projekti- ja liinitoodangul on omad eripärad, aga lõpptulemusena on oluline see, kas kogu vajalik informatsioon erinevate tootmis- ja äriprotsesside kulude kohta jõuab terviklikult kokku juba eelarvestuse faasi või mitte.

EAS toetab ettevõtteid, kes tunnevad vajadust tegeleda oma ettevõtte digitaliseerimisega

Ettevõtted saavad taotleda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS) digitaliseerimise teekaardi toetust, mis aitab välja selgitada ettevõtte arenguvõimalused tootmisprotsesside tõhustamise, digitaliseerimise ja automatiseerimise korral. Toetuse suurus on kuni 15 000 eurot ja selle abil saab kaasata ettevõtteväliseid kogemustega nõustajaid ja eksperte.

Loe pikemalt digitaliseerimise teekaardi toetuse kohta siit.

NOOMi tootmistarkvara lahendab teie ettevõtte tootmisprotsesside kitsaskohad kiirelt ja mugavalt.

Astro Baltics on turul tegutsenud 1998. aastast. Omame laiapõhjalist digitaliseerimiskogemust nii metalli, puidu, tekstiili mööbli kui muu tööstustoodangu valdkonnas.

Tutvuge meie pakutava NOOMi tootmistarkvara võimalustega siin!

Artiklit saab lugeda ka ajalehest Äripäev.

Võtke meiega ühendust:
info@astrobaltics.eu
+372 628 0000

Astro Baltics
Tarkvara teejuht tulevikku!
www.astrobaltics.eu