fbpx

sidemenu_home

sidemenu_noom

sidemenu_noom_station

sidemenu_cloudics_station

sidemenu_cloudics_merchant

sidemenu_cloudics_2021_est

sidemenu_cloudics_2021_calltoaction_est

sidemenu_cloudics_2022_eng

sidemenu_cloudics_2022_calltoaction_eng

enter e-estonia. Digitaliseerimise teekaardi loomine.

EAS toetab ettevõtete digitaliseerimise teekaardi loomist

Ettevõtted saavad taotleda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS) digitaliseerimise teekaardi toetust, mis aitab kaardistada ettevõtte arenguvõimalusi läbi tootmiskorralduse protsesside tõhustamise, digitaliseerimise ja automatiseerimise. Toetuse suurus on kuni 15 000 eurot, et selle abil kaasata ettevõtte väliseid kogemustega nõustajaid ja eksperte.

Sihtgrupiks on ettevõtja, kes on tunneb vajadust tegeleda oma ettevõtte digitaliseerimisega.


Digitaliseerimise teekaart on ettevõtja strateegiline dokument, millega antakse hinnang digitaliseerimise mõjule, eesmärkide saavutamiseks vajalikele investeeringutele, nende tasuvusele ja ajakavale. Digitaliseerimise teekaart toob välja tehnoloogiliste protsesside kitsaskohad ning vähemalt ühe kitsaskoha lahenduse lähteülesande.

Digitaliseerimisega võtab ettevõtja kasutusele digitaalsed tehnoloogiad ja seda toetava innovaatilise ärimudeli. Digitaalsed tehnoloogiad on tehnoloogiad, mis võimaldavad ülekandeprotokollide ja standardite abil luua läbipaistvuse ja usalduse. Seeläbi kontrollitakse ühendatud seadmeid ja nendes liikuvaid andmeid.

Digitaalsetel tehnoloogiatel põhinevad rakendused on robootika, küberfüüsilised süsteemid ehk tööstuslik asjade internet, pilvandmetöötlus ja kõrgjõudlusega andmetöötlus. Lisaks suurandmed ja analüütika, asjade internet, tehisintellekt, küberturvalisus, simulatsioon ja digitaalsed kaksikud, virtuaalsus ja liitreaalsus,  kihtlisandustootmine, 5G.

Digitaaliseerimise teekaardi koostamiseks saab ettevõtte taotleda toetust kuni 15 000 eurot, et selle abil kaasata ettevõtte juurde väliseid kogemustega nõustajaid ja eksperte. Teekaardi loomise raames valmib ülevaade ettevõtja ärimudelist, tarneahelast ning tootmise või teenuse osutamise protsessist ning kitsaskohtade lahendustest digitaalsete tehnoloogiate abil. Lisaks sisaldab teekaart vähemalt ühe lahenduse kohta selle väljaarendamise lähteülesannet.

Astro Baltics ja digitaliseerimise teekaardi toetus:

Astro Baltics omab laiapõhjalisi kogemusi tootmisprojektides, mis on seotud nii metalli, puidu, tekstiili, mööbli kui muu tööstustoodangu valdkondadega.

Meie põhitegevused on: tootmislahenduste analüüs, protsesside kaardistus ja sobiva juhtimismudeli väljatöötamine. Lisaks tarkvaralahenduste juurutus vastavalt tootmisprotsessidele ning dokumenteerimine. Pakume ka tootmislahenduse auditit, kaardistust, valmistoodangu täpse omahinna leidmist ja palju muud.

Kasutajad, kes kasutavad meie tootmistarkvara saavad reaalajas ülevaate töös olevatest tellimustest, tähtaegadest, materjalidest, kuludest ja ressurssidest, mille alusel analüüsida ettevõtte efektiivsust kasumlikkuse suurendamiseks.

Loe täpsemalt meie tootmistarkvara kohta siit.

EASi juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on digitaliseerimine oluline arenguvõimalus kõikides sektorites.

„Kui varasemalt pakkus EAS digidiagnostika toetust ainult tööstusettevõtetele, siis uus toetus on selle edasiarendus. Lisaks tööstusele saavad nüüd oma protsessidest põhjaliku ülevaate ka näiteks erinevad teenusettevõtted, turismisektori ettevõtted, logistikaettevõtted ja paljud teised, kel vajadus hinnata oma ettevõtte digitaliseeritust ja leida selleks uusi lahendus,“ ütles Harjo.

Tema sõnul on oluline individuaalne lähenemine, sest igal ettevõttel võib king pigistada erinevast kohast. „Digitaliseerimisega alustamisel on oluline tuvastada oma senistes protsessides pudelikaelad ja leida nendele tänapäevased tehnoloogilised lahendused,“ kinnitas Harjo. Ta rõhutas, et see ei tähenda alati suuremahuliste investeeringute tegemist ning ei eelda suurettevõtte staatust.

EASi juhatuse liikme sõnul aitab digitaliseerimine leevendada tööjõupuudust, suurendada tarnekindlust ning võtta vastu andmetel põhinevaid strateegilisi otsuseid. „Kõik see võimaldab ettevõttel pakkuda oma klientidele innovatiivseid lahendusi, luua seeläbi uusi ärimudeleid ning lõpuks suurendada oma tulusid,“ loetles Harjo.

Varasemalt on EASi toetuse abil digidiagnostika läbinud 127 ettevõtet. Üks nendest on pakendeid valmistav Multipakend OÜ, kelle kvaliteedijuht Tiiu Aasamets tõi välja, et alates digidiagnostika läbiviimisest on ettevõttes palju muutunud. „Kontori poole peal ei pea me enam nii palju topelt tööd tegema ning tootmise poolel on samuti tänu uutele seadmetele vähem käsitööd,“ rääkis Aasamets. Lisaks toetusele on ettevõte digidiagnostikast selgunud arenguvõimaluste realiseerimiseks ka ise investeerinud.

Digitaliseerimise teekaardi toetus rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Täpsemad toetuse tingimused leiab EASi kodulehelt: https://eas.ee/grants/digitaliseerimise-teekaardi-toetus/

Küsimuste korral võta meiega ühendust siin.