fbpx

sidemenu_home

sidemenu_noom

sidemenu_noom_station

sidemenu_cloudics_station

sidemenu_cloudics_merchant

sidemenu_cloudics_2021_est

sidemenu_cloudics_2021_calltoaction_est

sidemenu_cloudics_2022_eng

sidemenu_cloudics_2022_calltoaction_eng

Uuel aastal uue hooga! Astro Baltics värskendas ISO sertifikaate.

Uuel aastal uue hooga! Astro Baltics värskendas rahvusvahelisi ISO sertifikaate.

Sertifitseerimisasutus BM TRADA Eesti väljastas 2022. aasta jaanuaris taaskord Astro Balticsile kolm rahvusvahelist ISO sertifikaati – kvaliteedijuhtimine – ISO 9001:2015, keskkonnajuhtimine – ISO 14001:2015 ja infoturve – ISO 27001:2013.


Esimest korda pälvis Astro Baltics rahvusvahelised ISO sertifikaadid juba 3 aastat tagasi

ISO sertifikaatide saamine on oluline tunnustus, mis tõestab ettevõtte usaldusväärsust ning tõstab Astro Balticsi konkurentsivõimet nii Eestis kui ka välismaal. Esimest korda pälvis Astro Baltics rahvusvahelised ISO sertifikaadid juba 2019. aastal ning nüüd on sertifikaatide säilitamiseks iga-aastaselt läbitud järelauditid, mille käigus selgitatakse ettevõtte jätkuv nõuetele vastamine.

Kokkuvõtvalt kolmest sertifikaadist:

Juhtimissüsteemide sertifikaadid annavad klientidele ja koostööpartneritele kindlustunde, et pakume kvaliteetseid teenuseid ja tooteid.

Infoturbe aspektist on oluline, et klientide andmed oleksid turvalises keskkonnas ja teenuste toimivus oleks tagatud igas olukorras.

Keskkonnajuhtimissüsteemi ISO kinnitab, et omame rohelist mõtteviisi igapäevategevuses ning hoolime meid ümbritsevast keskkonnast.

Astro Balticsile omistatud sertifikaadid hõlmavad majandustarkvara lahenduste loomise ja müügi, iseteeninduslike lahenduste -makseautomaatide, infokioskite, multimeedia tootmise, müügi ja hoolduse ning serveri- ja võrguseadmete paigalduse ja hoolduse tegevusvaldkondi.


Kvaliteedijuhtimine – ISO 9001:2015

Kvaliteedijuhtimise ISO 9001 on levinumaid kvaliteedijuhtimissüsteemi standardeid. See on osa heast juhtimistavast, mis taotleb kliendi rahulolu, tagades organisatsiooni toodete ja teenuste kvaliteeti.

ISO 9001 standardi nõuetest lähtuva kvaliteedijuhtimissüsteemi abil paraneb Astro Balticsis protsesside juhtimine. Lisaks võimaldab kvaliteedijuhtimissüsteem vältida vigu toodetes, teenustes ja nende loomise protsessis. Vigadest õppimine ja kliendi soovidega kohanemine suurendab omakorda meie klientide rahulolu.


kvaliteedijuhtimine – ISO 9001:2015
kvaliteedijuhtimine – ISO 9001:2015

Keskkonnajuhtimine ISO 14001:2015

Keskkonnajuhtimissüsteem ISO 14001 on osa heast juhtimistavast. Selle eesmärk on organisatsiooni tegevusest, toodetest või teenustest tuleneva (negatiivse) keskkonnamõju kontrollimine ja vähendamine.

ISO 14001 standardil põhinev keskkonnajuhtimissüsteem koosneb keskkonnapoliitika, keskkonna-juhtimissüsteemi kavandamise, elluviimise ja toimimise, kontrolli- ja korrigeeriva tegevuse ning juhtkonna ülevaatuse nõuetest.

Keskkonnapoliitika näitab, mis on organisatsiooni keskkonnakohustused. Toimiv keskkonnajuhtimissüsteem annab Astro Balitcsile ka võimaluse tõendada keskkonnaalast pühendumust kõigile huvipooltele: klientidele, omanikele, riigiasutustele, kohalikule omavalitsusele ja ümbruskonna elanikele.

Lisaks võib keskkonnajuhtimissüsteem mõjutada organisatsiooni majandustulemusi tooraine kasutamise, energia kasutamise, jäätmekäitluskulude jms vähenemise kaudu.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et keskkonnajuhtimissüsteemi ISO juurutamisega paraneb organisatsiooni võimekus kontrollida ja vähendada oma tegevustest, toodetest või teenustest tulenevat mõju keskkonnale.

keskkonnajuhtimine – ISO 14001:2015
keskkonnajuhtimine – ISO 14001:2015

Infoturve ISO 27001:2013

Tarbijatel, investoritel ja sidusrühmadel on nüüdisajal kõrged ootused infoturbe osas ning kõikide organisatsioonide jaoks muutuvad nõuded aina rangemaks.

Infoturbe juhtimissüsteem ISO 27001 on sertifikaat, mis tagab teabe terviklikkuse ja turvalisuse.

Sertifikaat näitab, et rakendame rangeid infoturbe metoodikaid, vähendame riske ja kaitseme andmete turvalisust.

infoturve – ISO 27001:2013
infoturve – ISO 27001:2013


Astro Baltics tänab BM Trada Eesti esindust meeldiva koostöö eest!


Astro Baltics
Tarkvara teejuht tulevikku!
www.astrobaltics.eu

allikad: rmp.ee, bureauveritas.ee