fbpx

sidemenu_home

sidemenu_noom

sidemenu_noom_station

sidemenu_cloudics_station

sidemenu_cloudics_merchant

sidemenu_cloudics_2021_est

sidemenu_cloudics_2021_calltoaction_est

sidemenu_cloudics_2022_eng

sidemenu_cloudics_2022_calltoaction_eng

Tootmise planeerimine

Võimeka tarkvaraplatvormi võimalused tootmise planeerimiseks

Tootmisettevõttena on oluline riskide vähendamiseks ja ressursside haldamiseks oma keerukaid tööprotsesse detailideni planeerida. Võimeka tarkvara abil on võimalik reaalajas kogu protsessi juhtida.

Toome teieni võimalused ja soovitused, kuidas tootmisettevõttes materjale ja ressursse planeerida ning hallata.

Materjalivajaduste planeerimine

Tihti võib juhtuda, et tootmisettevõtetel on puudulik reaalajas ülevaade oma laoseisust, sh nii laos leiduvatest, tellitud kui ka broneeritud materjalidest. Materjalide kättesaadavuse analüüsimine on keerukas ja aeganõudev ülesanne, eriti muutuvas turuolukorras ja tootmistellimuste pidevas täienemises.

Materjalivajaduste planeerimissüsteem (MRP) on loodud selleks, et aidata ettevõtetel paremini hallata oma varusid ja tõsta tootmise efektiivsust. See võimaldab analüüsida toodete koostisosi, kontrollida laovarude seisukorda ja koordineerida kõike vastavalt tootmisplaanile, et määrata kindlaks vajalikud materjalid tootmiseks.

MRP annab reaalajas soovitusi tootmistellimuste täitmise tähtaegade osas, võttes arvesse materjalide kättesaadavust, tootmisressursse, laoseisu ja vajalikku tööaega. Süsteem on võimeline arvestama ka ajalise nihkega ja pakkuma soovitusi tootmise ümberplaneerimiseks juba käimasolevate tellimuste puhul, kui materjali vajaduse ja selle kohale jõudmise ajad ei ühti.

Materjalivajaduste planeerimine
Materjalivajaduste planeerimine NOOM tootmistarkvaras.

Ressursside planeerimine

Kui teie tootmises juba toimib edukas materjalide planeerimine, on järgmiseks sammuks seadmete ja tööjõu planeerimise efektiivsemaks muutmine.

Ressursiplaneerimise funktsioon võimaldab määrata tellimusi ülesannete ja prioriteetide põhiselt.

Samuti võimaldab tarkvara planeerida tööjõudu konkreetsete tootmisüksuste lõikes ning siduda töötajaid kindla seadmega.

Ressursside planeerimine
Ressursside planeerimise vaade.

Ressursside hõivatuse haldamine

Ressursside hõivatuse jälgimine annab ülevaate nii masinate, inimressursside kui ka tootmisliinide kasutamisest reaalajas.

Tootmistarkvaras on tunni täpsusega on võimalik jälgida ressursikasutust päeva, nädala või kuu lõikes. Ressursid saab jagada rühmadesse, näiteks liinide, masinate või protsesside alusel.

Lisaks arvestab tööaja hõivatuse kalender planeeritud hooldusi ja seisakuid.

Ressursside hõivatus
Ressursside hõivatuse funktsionaalsus.

Mobiilne raporteerimine

Mobiilne raporteerimine
Kasutajasõbralik mobiilivaade tööde raporteerimiseks.

Mobiilse raporteerimise võimalus aitab madala investeeringuga püstitada tootmises raporteerimiskeskusi.

Planeerides ettevõttes tööaegasid ja ressursse, saab tootmisjuht suunata töid kindlatele isikutele või tootmisüksustele.

Iga töötaja näeb seadmes just temale või tema tootmisüksusele planeeritud töid, vajaminevate materjalide loetelu, töö normaalaega, märkusi ja muud olulist infot.

Rakenduse kasutaja saab mugavalt alustada-lõpetada töid, märkida valmistoote ja praagi koguseid ning lisada kommentaare. Muudatused kajastuvad tarkvaras, andes teistele osakondadele reaalajas ülevaate tellimuste seisundist.

Kui teil on töötajad, kes töötavad tehasest väljaspool, saavad nad hõlpsalt tehtud töid registreerida ja tagasisidestada mobiilist.

Lisaks on võimalik panna oma allhankijad töid raporteerima. Nii omate ülevaadet, millised tööd on alustatud ja millised lõpetatud ilma, et peaksite hiljem saatma eraldi raportitabeleid ning kogu info on jooksvalt kättesaadav. Selle tagajärjel muutub efektiivsemaks ka transpordi planeerimine.

Mobiilse raporteerimise laiemaks eesmärgiks on paberkandjal andmete kaotamine ning nende esitamine elektroonilisel kujul, et aidata kaasa teie ettevõtte digitaliseerituse taseme ja sellega kaasneva efektiivsuse tõstmisele.

ERINEVAD TÖÖSTUSHARUD

Eelmainitud NOOM tootmistarkvara lahendusi on võimalik tõhusalt kasutada enamikes tootmise harudes.

Kuidas alustada?

Pakume teile tasuta esmast konsultatsiooni. Tutvume teie äriprotsessidega ja pakume oma pikaajalisele kogemusele tuginedes välja just teie äri jaoks efektiivseid lahendusi. Kutsuge meid külla ning arutame läbi, kuidas viia teie tootmine suure sammu võrra edasi.

Tutvuge NOOM tootmistarkvara võimalustega!

Eestis arendatav NOOM tootmistarkvara aitab teil edukalt hallata ettevõtte tootmisprotsesse.

Kõik terviklikult ühes tarkvaras: müügipakkumiste koostamine, materjalide hankimine, tootmisprotsessid, tootmise planeerimine, laohaldus, omahinna prognoosimine ja analüüs, tööajaarvestus, finantsarvestus jpm.

Tänu moodulitest koosnevale ülesehitusele on NOOM majandustarkvara laia standardfunktsionaalsuse ja suure erilahenduste võimekusega.


Võtke meiega ühendust:

Diimar Tarajev

Diimar Tarajev
Tootmislahenduste müügijuht
Tel: +372 507 0458
diimar@noom.ee


Artikkel on leitav ka Äripäevas.


Astro Baltics
Tarkvara teejuht tulevikku
www.astrobaltics.eu