fbpx

sidemenu_home

sidemenu_noom

sidemenu_noom_station

sidemenu_cloudics_station

sidemenu_cloudics_merchant

sidemenu_cloudics_2021_est

sidemenu_cloudics_2021_calltoaction_est

sidemenu_cloudics_2022_eng

sidemenu_cloudics_2022_calltoaction_eng

Rohepööre: tootmisettevõtjale suunatud ärimudeli muutmise toetus

Rohepööre: tootmisettevõtjale suunatud ärimudeli muutmise toetus

Vajadus ettevõtete loodussäästlikuma tegutsemise järele on üha tugevamalt päevakorda tõusmas. Rohepöördesse astumine ja oma ärimudeli muutmine eeldab aga paratamatult väljaminekuid.

EAS pakub tootmisettevõtjatele rohetoetust kuni 50% ulatuses pöörde kogumaksumusest, et aidata juba täna liikuda kestliku arengu suunas. Roheauditit toetatakse kuni 10 000€ ja teekaardi elluviimist kuni 200 000€ ulatuses.

Miks astuda rohepöördesse?

Rohepöördesse astumine võib tunduda miski, millele pärast käesoleval hetkel veel muretsema ei pea. Sellega kaasnevad ettevõtte jaoks ümberkorraldused ja investeeringud ning tundub mugavam endistviisi edasi tegutseda.

Tõsiasi on aga see, et muutuste tegemata jätmine või nendega viivitamine on pikas perspektiivis ettevõtte jaoks veelgi kulukam.

Rohepöördel on ettevõttele mitmeid eeliseid:

 • Lahenevad madala ressursitõhususe ja tootlikkuse probleemid
 • Paraneb töötajate tervis ja produktiivsus
 • Vähenevad energiatarbimine ja kommunaalkulud
 • Madala süsinikuheitega tootmisettevõtted saavutavad konkurentsieelise
 • Luuakse eeldused uutele turgudele sisenemiseks

Loe rohkem rohepoliitika ja rohepöörde kohta Eesti Vabariigi Valitsuse kodulehelt.

EASi rohetoetus – tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetus

EASi rohetoetus on mõeldud tootmisettevõtja ärimudeli “rohelisemaks” muutmise hõlbustamiseks.

Toetust saavad taotleda peaaegu kõik Eesti äriregistrisse kantud äriühingud, kes on tööstusettevõtjad.

Toetuse eesmärk on võimaldada tööstusettevõtjal välist nõustajat kasutades kaardistada ettevõtte hetke rohevõimekus ning leida ja juurutada mõjusaid viise tootmise toimepidevuse ja jätkusuutliku arengu tagamiseks.

Maksimaalne toetus roheauditi tarbeks on kuni 10 000€ ning teekaardi arendustegevuse elluviimiseks kuni 200 000€.

EASi rohetoetuse kohta saab rohkem lugeda siit.

Samm 1: roheaudit ehk rohevõimekuse kaardistamine

Ettevõtja kaasab ettevõttevälise nõustaja. Koostatakse teekaart, millega antakse hinnang organisatsiooni rohevõimekusele, mõtestatakse äritegevuse ringsus ning osundatakse kitsaskohtadele, võimalikele lahendustele, ajahorisondile, lahenduste hinnangulistele maksumustele ja mõjule majandustulemustele. Seatakse 2 aasta arendusprioriteedid, mida ettevõte võib asuda ellu rakendama toetuse teises etapis.

Samm 2: teekaardist tuleneva arendustegevuse elluviimine

Ettevõtja jätkab teekaardist selgunud arenduseesmärkide saavutamist. Vajadusel kaasatakse ettevõtteväline nõustaja. Kirjeldatakse vähemalt üks teekaardist tulenev põhitegevus ning viiakse see projekti jooksul toote-​ või protsessiarendusena ellu. Toetuse abil saab lisaks koolitada ettevõtja töötajaid keskkonna-​ ja kliimaalastel teemadel. Projekti tulemusena luuakse eeldused uutele ärivõimalustele ning mõjutatakse ettevõtja ärimudelit.

Astro Baltics aitab teid roheauditiga ning arendustegevuse elluviimisega

Oma ettevõttes peame äärmiselt oluliseks keskkonnasõbralikku tegutsemist ning rohelisema tuleviku poole püüdlemist.

Oleme tunnustatud keskkonnajuhtimise ISO 14001 sertifikaadiga, mille eesmärk on organisatsiooni tegevusest, toodetest ja teenustest tuleneva keskkonnamõju kontrollimine ja vähendamine.

Astro Balticsi pikaaegne kogemus ning koostöö EASiga võimaldab meil koostada teie ettevõttele roheauditi teekaardi, milles analüüsime teie ettevõtte praeguseid äriprotsesse ja rohevõimekust ning paneme paika arendusprioriteedid.

Mida roheauditi teekaart endast kujutab?

 • Hinnatakse ettevõtte rohevõimekust
 • Tuuakse välja kitsaskohad
 • Pakutakse võimalikke lahendusi
 • Luuakse potentsiaalne ajajoon
 • Hinnatakse lahenduste maksumust
 • Analüüsitakse lahenduste mõju majandustulemustele
 • Pannakse paika kahe aasta arenduseesmärgid

Peale roheauditi teekaardi loomist saab ettevõte arenduseesmärkide saavutamisega jätkata. Projekti tulemusel suureneb ettevõtte roheteadlikkus ja on loodud eeldused uutele turgudele sisenemiseks.

Projekti eeldatavate etappidega saate tutvuda EASi kodulehel.

Küsimuste korral võtke meiega ühendust:

+372 628 0000
info@astrobaltics.eu

Astro Baltics
Tarkvara teejuht tulevikku!
www.astrobaltics.eu